Odluke 7. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 7. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 9. travnja 2015. donesene su slijedeće odluke:

 

- Jadranka Majcen-Horvat, sutkinja Županijskog suda u Varaždinu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u svezi sa stavkom 3. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13), pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora,

- Željko Radačić, sudac Općinskog suda u Šibeniku, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i stegovno djelo nepostupanja po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna razrješenja od dužnosti. Na temelju članka 63. stavak 2. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću primjenjuje se uvjetna osuda, te se određuje da se izvršenje stegovne kazne razrješenja od dužnosti odgađa na vrijeme od jedne godine pod uvjetom da u tom vremenu provjeravanja ne počini jedno ili više stegovnih djela,

- Siniša Orlić, sudac Općinskog suda u Sisku, oslobađa se stegovne odgovornosti za stegovno djelo nepostupanja po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

- Lucija Lasić, sutkinja Županijskog suda u Splitu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena novčana kazna jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od četiri mjeseca,

- Ružica Tafra, sutkinja Prekršajnog suda u Makarskoj, oslobađa se stegovne odgovornosti za stegovno djelo nanošenja štete ugledu sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

- Ljiljana Mamula, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2015. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu

- DSV je jednoglasno zaključilo da je odluka Vijeća od 5. veljače 2015., kojom je odlučeno da ne prestaje dužnost predsjednicima sudova kojima se pripajaju određeni općinski sudovi koji su u preustroju, nego da dužnost predsjednika suda prestaje samo onim predsjednicima „čiji se sudovi ukidaju ili pripajaju „matičnom“ općinskom sudu“, egzistentna, proizvodi pravne učinke, te da se ta odluka neće mijenjati.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as