Odluke 82. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 82. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 19. rujna 2013. donesene su slijedeće odluke:

- Sandra Hančić, sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti s 30. rujna 2013. na vlastiti zahtjev

- Gordana Materljan, sutkinja Općinskog suda u Puli - Pola, razrješava se sudačke dužnosti s 2. rujna 2013. na vlastiti zahtjev

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as