Odluke 85. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 85. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 10. listopada 2013. donesene su slijedeće odluke:

- Zdravko Puljiz, sudac Općinskog suda u Kutini, stegovno je odgovoran što je počinio stegovna djela iz članka 62. stavak 2. točka 1. i točka 7. Zakona o DSV, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o DSV izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti,

- Hrvoje Buva, sudac Prekršajnog suda u Zagrebu, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o DSV, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o DSV izrečena stegovna kazna razrješenja od dužnosti,

- Suci Trgovačkog suda u Zagrebu Lenka Ćorić i Davor Pustijanac privremeno se upućuju na rad u Visoki trgovački sud Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine i to od 16. listopada 2013.,

- Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Jadranka Anić Matić privremeno se upućuje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine i to od 16. listopada 2013.,

- Danko Vranešić, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. prosinca 2013. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu,

- Sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu Zdenki Rukavina sudačka dužnost prestaje po sili zakona temeljem članka 76. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as