Odluke 86. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 86. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 17. listopada 2013. donesene su slijedeće odluke:

- Nevenka Zeko, sutkinja Županijskog suda u Vukovaru, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 2. Zakona o DSV, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o DSV izrečena stegovna kazna - novčana kazna od 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca,

- Mirko Krišto, sudac Prekršajnog suda u Osijeku, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o DSV, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o DSV izrečena stegovna kazna – novčana kazna od 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca,

- Željka Grgec, temeljem članka 85. stavak 3. točka 1. i 4. Zakona o DSV („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11 i 130/11), razrješava se dužnosti predsjednice Prekršajnog suda u Zagrebu s 18. listopada 2013.,

- Za predsjednika Općinskog suda u Crikvenici imenovan je Domagoj Vučkov

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Crikvenici

- Sudac Općinskog suda u Vinkovcima Damir Ronko premješta se u Općinski sud u Požegi s 2. studenim 2013.,

- Sutkinji Općinskog suda u Vukovaru Tatjani Kurević produljuje se privremeno upućivanje na rad u Općinski sud u Crikvenici na vrijeme od dvije godine i to od 2. studenog 2013.,

- Mira Tecilazić Bašić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. studenim 2013. radi navršenih 70 godina života,

- Ljiljana Božina razrješava se dužnosti predsjednice Prekršajnog suda u Puli s 31. listopada 2013. na vlastiti zahtjev.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as