Odluke 88. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 88. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 6. srpnja 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske imenovan je Mario Vukelić, od 2. kolovoza 2017., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

- Za predsjednicu Općinskog suda u Karlovcu imenovana je Anđelka Dukovac, od 1. rujna 2017., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Karlovcu

- Dubravka Ćurko Ventrić, sutkinja Općinskog suda u Zadru, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Šibeniku, na vrijeme od dvije godine, od 17. srpnja 2017.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as