Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

 

Državno sudbeno vijeće, na temelju odredbe članka 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja.

 

Savjetovanje traje od 24. studenog 2017. do 24. prosinca 2017., a provodi se na internetskim stranicama Državnog sudbenog vijeća.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja možete preuzeti u prilogu.

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja možete preuzeti u prilogu.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da u razdoblju od 24. studenog 2017. do 24. prosinca 2017. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na Nacrt, putem pošte, na adresu Državnog sudbenog vijeća, Ul. grada Vukovara 49/IV, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: dsv@pravosudje.hr – uz prilaganje obrasca savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u prilogu.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika

Obrazloženje za nacrt Pravilnika

Obrazac za dostavu primjedbi u postupku savjetovanja sa javnošću

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as