Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o sadržaju , metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Državno sudbeno vijeće objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja(15. prosinac 2015.)

Savjetovanje traje od 15. prosinca 2015 do 14. siječnja 2016., a provodi se na internetskim stranicama Državnog sudbenog vijeća.

Nacrt Pravilnika o Pravilnika možete preuzeti u prilogu.

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja možete preuzeti u prilogu.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da u razdoblju od 14. prosinca 2015. do 13. siječnja 2016. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na Nacrt, putem pošte na adresu Državnog sudbenog vijeća, ul. grada Vukovara 49/IV, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: dsv@pravosudje.hr – uz prilaganje obrasca savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u prilogu.

DOKUMENTI:

Nacrt Pravilnika

Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika

Obrazac za dostavu primjedbi u postupku savjetovanja sa javnoscu

Plan savjetovanja s javnošću o nacrtima propisa u 2016.

Izmjena Plana savjetovanja s javnošću o nacrtima propisa u 2016. donesenog na 28. sjednici DSVa, 17. prosinca 2015.

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as