Završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Državno sudbeno vijeće objavljuje da je 14. siječnja 2016. završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (22. siječnja 2016.)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o sadržaju , metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja objavljujemo u prilogu.

DOKUMENT:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as