Završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Državno sudbeno vijeće objavljuje da je 15. listopada 2017. završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca objavljujemo u prilogu.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as