Završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Državno sudbeno vijeće objavljuje da je 24. prosinca 2017. završilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja objavljujemo u prilogu.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as