DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Lista Kandidata

Right menu


Lista Kandidata

Redoslijed kandidata za suce Općinskog suda u Crikvenici

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 51/21, od 12. svibnja 2021., za suce Općinskog suda u Crikvenici, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ili ocjene obnašanja pravosudne dužnosti:

Redoslijed kandidata za suce Općinskog suda u Rijeci

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 51/21, od 12. svibnja 2021., za suce Općinskog suda u Rijeci, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ili ocjene obnašanja pravosudne dužnosti: