DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Lista Kandidata


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 6. svibnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Lista Kandidata

Redoslijed kandidata za suca Općinskog suda u Vukovaru

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 130/20, od 25. studenog 2020., za jednog suca Općinskog suda u Vukovaru, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike:

Redoslijed kandidata za suca Trgovačkog suda u Osijeku

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/20, od 10. lipnja 2020., za slobodno mjesto za jednog suca Trgovačkog suda u Osijeku, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i ocjene obnašanja pravosudne dužnosti: