DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Lista Kandidata


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Lista Kandidata

OPĆINSKI SUD ŠIBENIK

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Šibeniku

OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Vinkovcima

OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Varaždinu

OPĆINSKI SUD U RIJECI

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Općinskog suda u Rijeci

OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI

Llista kandidata za imenovanje 1 suca Općinskog suda u Županji

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU

Lista kandidata za imenovanje 9 sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu

ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Županijskog suda u Velikoj Gorici

ŽUPANIJSKI SUD ZAGREB

Lista kandidata za imenovanje 1 suca Županijskog suda u Zagrebu

ŽUPANIJSKI SUD ZAGREB

Lista kandidata za imenovanje 3 suca Županijskog suda u Zagrebu

ŽUPANIJSKI SUD VARAŽDIN

Lista kandidata za imenovanje 2 suca Županijskog suda u Varaždinu