DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Lista Kandidata / Lista prvenstva kandidata za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske – građanski odjel (NN broj 82 od 14.09.2016)


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hrLista prvenstva kandidata za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske – građanski odjel (NN broj 82 od 14.09.2016)