Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Novosti

Novosti

48. sjednica Državnog sudbenog vijeća

48. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 28. lipnja 2012, s početkom u 10,00 sati u dvorani DSV-a, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/7

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Jastrebarskom i Općinskog suda u Zadru

Razgovori s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Jastrebarskom i Općinskog suda u Zadru održat će se u četvrtak, 28. lipnja 2012. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Općinskog suda u Benkovcu, Dubrovniku, Gospiću, Korčuli, Krku, Metkoviću, Puli, Sesvetama, Zadru i Zlataru, Općinskog građanskog suda u Zagrebu te Prekršajnog suda u Gospiću, Kutini i Sisku održat će se 6. srpnja 2012. u 12,00 sati u Starogradskoj vijećnici, dvorana „A“ u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb.

47. sjednica Državnog sudbenog vijeća

47. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 21. lipnja 2012, s početkom u 9,00 sati u dvorani DSV-a, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/7

Razgovori s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Našicama, Osijeku i Zaprešiću te Prekršajnog suda u Novoj Gradiški i Velikoj Gorici

Razgovori s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Našicama, Osijeku i Zaprešiću te Prekršajnog suda u Novoj Gradiški i Velikoj Gorici, održat će se u četvrtak, 21. lipnja 2012. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

46. sjednica Državnog sudbenog vijeća

46. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 14. lipnja 2012, s početkom u 9,00 sati u dvorani DSV-a, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/7

Termini razgovora s kandidatima za suce prekršajnih sudova

Razgovori s kandidatima za suce Prekršajnog suda u Gospiću - Stalna služba u Korenici, Prekršajnog suda u Kutini i Prekršajnog suda u Sisku - Stalna služba u Glini održat će se 14. lipnja 2012. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.