DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Jedan sudac razriješen, dvoje nije trajno imenovano


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. srpnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Jedan sudac razriješen, dvoje nije trajno imenovano

Na današnjoj je 49. sjednici DSV-a doneseno više odluka u stegovnim postupcima i u postupcima trajnih imenovanja sudaca.

U stegovnim postupcima je sudac Nikola Orlić (Općinski sud u Otočcu) razriješen sudačke dužnosti, suci Marko Rogulja (Općinski sud u Vukovaru) i Kate Tripković (Prekršajni sud u Dubrovniku) su kažnjeni novčanom kaznom u visini 1/3 plaće u razdoblju od 6 mjeseci, a ukor je izrečen sutkinjama Mariji Erdec (Općinski sud u Malom Lošinju), Silviji Sunčani Stubičar (Općinski građanski sud u Zagrebu) i Željki Štrk Vozila (Trgovački sud u Rijeci).

Ove su odluke nepravomoćne.

Suci Julijan Bajt (Prekršajni sud u Varaždinu) i Kate Tripković (Prekršajni sud u Dubrovniku) nisu trajno imenovani na sudačke dužnosti, pa im one prestaju 15. prosinca 2008. godine.

Trajno su imenovani sljedeći suci: Elma Kaleb Mamić (Općinski sud u Karlovcu), Davor Mitrović (Općinski sud u Osijeku), Jadranka Nižić - Peroš (Prekršajni sud u Zadru), Radmila Rendulić (Prekršajni sud u Gospiću), Dubravka Đivanović (Prekršajni sud u Dubrovniku), Josipa Kolutac (Prekršajni sud u Velikoj Gorici), Đurđica Kenđelić (Prekršajni sud u Koprivnici), Marina Boko, Sonja Meštrović, Sanda Petričić i Mirjana Rubić (sve: Općinski sud u Splitu) te Eneja Stejskal Kanazir (Općinski sud u Kninu).

Na vlastiti su zahtjev razriješeni suci Županijskog suda u Varaždinu Mladen Oštrek, Vladimir Flegar i Ljiljana Levatić - Uskoković, te sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru Vlasta Mladinić. Sudačke im dužnosti prestaju koncem godine.

U novom stegovnom postupku protiv suca Općinskog suda u Gvozdu Zvonimira Josipovića je određeno stegovno vijeće koje će voditi postupak.