DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS ZA SLOBODNA MJESTA SUDACA


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku održat će se u petak, 27. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu - kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019., za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu održat će se u četvrtak, 26. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci - kazneni odjel, (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46 od 8. svibnja 2019. za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 6. rujna 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS ZA SLOBODNA MJESTA SUDACA

Na razgovor, koji će se održati 12. prosinca 2014. pozvani su samo oni kandidati koji su se javili na oglas za slobodno mjesto suca i koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike kao kandidati za suce.

Ovo iz slijedećih razloga:

Natječaj za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike se raspisuje na temelju plana potrebnog broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika, koji donosi Ministarstvo pravosuđa (članak 23. Zakona o pravosudnoj akademiji). S obzirom na navedeno, Zakon je u članku 25. razdvojio postupak upisa kandidata u Školu, pa upis kandidata za suce provodi Državno sudbeno vijeće (DSV) a upis kandidata za zamjenike državnog odvjetnika provodi Državnoodvjetničko vijeće (DOV). Za kandidate koji su se natjecali za mjesto suca, DSV donosi odluku o listi prvenstva a za kandidate koji su se natjecali za mjesto zamjenika državnog odvjetnika, odluku o listi prvenstva donosi DOV (članak 29. stavak 1. Zakona o pravosudnoj akademiji). Završni ispit kandidata za suce polaže se pred DSV-om a završni ispit kandidata za zamjenike državnog odvjetnika se polaže pred DOV-om (članak 33. stavak 1. Zakona o pravosudnoj akademiji) koja tijela, neovisno jedno o drugome, utvrđuju završnu ocjenu kandidata.

Sukladno Zakonu o pravosudnoj akademiji, Pravilnik o završnom ispitu i završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u članku 2. propisuje da DSV provodi završni ispit i utvrđuje završnu ocjenu polaznika Škole koji su kandidati za suce a DOV provodi završni ispit i utvrđuje završnu ocjenu polaznika Škole koji su kandidati za zamjenike državnog odvjetnika.

Polaganje završnog ispita polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike - kandidata za suce, razlikovalo se od polaganja završnog ispita polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike - kandidata za zamjenike državnih odvjetnika, pa je i završna ocjena polaznika Škole - kandidata za suce, izražena u bodovima bitno različita od završne ocjene polaznika Škole - kandidata za zamjenike državnih odvjetnika.

Kao što je već navedeno, natječaj za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike se raspisuje na temelju plana potrebnog broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika, koji donosi Ministarstvo pravosuđa, a članak 52. Zakona o Državnom sudbenom vijeću propisuje da se slobodna sudačka mjesta mogu popunjavati samo u skladu s planom popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta, koji također donosi Ministarstvo pravosuđa. Iz navedenog je razvidno kako su unaprijed utvrđene potrebe za sudačkim mjestima na svim sudovima u Republici Hrvatskoj, pa su u skladu s tim i raspisivani oglasi za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike u točno određenom broju kandidata za suce.

S obzirom da Zakon o Pravosudnoj akademiji radi jasnu distinkciju kod upisa, provođenja završnog ispita i utvrđivanja završne ocjene kandidata za suce i kandidata za zamjenike državnih odvjetnika i kako ne bi bio narušeni omjer potrebnog broja sudaca sukladno planu popunjavanja u svim sudovima u Republici Hrvatskoj, na razgovor su pozvani samo oni kandidati koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike kao kandidati za suce.

O navedenom je obaviješteno Ministarstvo pravosuđa i predložene su izmjene odredbi Zakona o Pravosudnoj akademiji.