DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Obavijest o popunjavanju dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Obavijest o popunjavanju dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu

Državno sudbeno vijeće je na svojim službenim stranicama objavilo potrebu popunjavanja dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu te pozvalo zainteresirane suce dostaviti pisani zahtjev i rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje dvije godine sukladno članku 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13 - u daljnjem dijelu teksta ZDSV).

Sukladno članku 61.a stavak 4. ZDSV - a prilikom donošenja odluke o premještaju, Vijeće mora voditi računa o potrebama suda s kojeg se sudac premješta i suda u koji se premješta te listi prvenstva kandidata. Zato je zatraženo očitovanje predsjednika Županijskog suda u Splitu, predsjednika Općinskog suda u Splitu, predsjednika Općinskog suda u Starom Gradu, predsjednice Općinskog suda u Kninu i predsjednika Prekršajnog suda u Makarskoj.

Prema dostavljenim podacima predsjednika Općinskog suda u Splitu, predsjednice i zamjenice predsjednice Općinskog suda u Supetru, predsjednika Općinskog suda u Starom Gradu, predsjednice Općinskog suda u Kninu i predsjednika Prekršajnog suda u Makarskoj o ispunjavanju sudačkih obveza prijavljenih sutkinja utvrđena je slijedeća lista prvenstva:

Ime i prezime

2012.

2013.

Ukupno

Katarina Heinrich

139,84%

148,6%

144,22%

Ružica Tafra

124,39%

115,55

119,97%

Zrinka Gojo

117%

114%

115,5%

Maja Vukmir

93,8%

115,2%

104,5%

Sanja Čule Poljak

101,7%

100,9%

101,3%

Ana Jurišić

96,3%

91,99%

94,15%

Tea Lolić Prenc

38,8%

126,1%

82,45%

Predsjednik Županijskog suda u Splitu, u očitovanju broj: 23 Su-170/14 od 12. veljače 2014., naveo je da Općinski sud u Supetru ima 2824 neriješena predmeta prosječne starosti 3 godine i 7 mjeseci te da sudačku dužnost obnašaju četiri suca uključujući predsjednicu suda. Zaključno je naveo da bi s obzirom na veliki broj neriješenih predmeta trajnim premještajem sutkinja Maje Vukmir, Tee Lolić Prenc i Katarine Heinrich u Upravni sud u Splitu došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru.

Predsjednica Općinskog suda u Kninu, u očitovanju broj: 45 Su-68/2014 od 12. veljače 2014., navela je da bi trajnim premještajem sutkinje Zrinke Gojo došlo do poteškoća u radu tog suda.

U očitovanju broj: 7 Su-304/2014 od 12. veljače 2014., predsjednik Općinskog suda u Splitu naveo je da daje suglasnost za trajni premještaj sutkinje Sanje Čule Poljak u Upravni sud u Split.

Predsjednik Općinskog suda u Starom Gradu, u očitovanju broj: 45-Su 61/2014 od 14. veljače 2014., naveo je da daje suglasnost za trajni premještaj sutkinje Ane Jurišić.

Iz očitovanja predsjednika Prekršajnog suda u Makarskoj broj: 7-Su-17/14 od 11. veljače 2014. proizlazi da daje suglasnost za trajni premještaj sutkinje Ružice Tafre.

Uvažavajući okolnosti iz članka 61.a stavak 4. ZDSV-a, Vijeće je, većinom glasova na 96. sjednici održanoj 27. veljače 2014., odlučilo da se dva slobodna sudačka mjesta neće popuniti trajnim premještajem, već će se objaviti oglas za popunjavanje dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu.