DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Obavijest o popunjavanju dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku održat će se u petak, 27. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu - kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019., za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu održat će se u četvrtak, 26. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci - kazneni odjel, (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46 od 8. svibnja 2019. za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 6. rujna 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Obavijest o popunjavanju dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu

Državno sudbeno vijeće je na svojim službenim stranicama objavilo potrebu popunjavanja dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu te pozvalo zainteresirane suce dostaviti pisani zahtjev i rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje dvije godine sukladno članku 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13 - u daljnjem dijelu teksta ZDSV).

Sukladno članku 61.a stavak 4. ZDSV - a prilikom donošenja odluke o premještaju, Vijeće mora voditi računa o potrebama suda s kojeg se sudac premješta i suda u koji se premješta te listi prvenstva kandidata. Zato je zatraženo očitovanje predsjednika Županijskog suda u Splitu, predsjednika Općinskog suda u Splitu, predsjednika Općinskog suda u Starom Gradu, predsjednice Općinskog suda u Kninu i predsjednika Prekršajnog suda u Makarskoj.

Prema dostavljenim podacima predsjednika Općinskog suda u Splitu, predsjednice i zamjenice predsjednice Općinskog suda u Supetru, predsjednika Općinskog suda u Starom Gradu, predsjednice Općinskog suda u Kninu i predsjednika Prekršajnog suda u Makarskoj o ispunjavanju sudačkih obveza prijavljenih sutkinja utvrđena je slijedeća lista prvenstva:

Ime i prezime

2012.

2013.

Ukupno

Katarina Heinrich

139,84%

148,6%

144,22%

Ružica Tafra

124,39%

115,55

119,97%

Zrinka Gojo

117%

114%

115,5%

Maja Vukmir

93,8%

115,2%

104,5%

Sanja Čule Poljak

101,7%

100,9%

101,3%

Ana Jurišić

96,3%

91,99%

94,15%

Tea Lolić Prenc

38,8%

126,1%

82,45%

Predsjednik Županijskog suda u Splitu, u očitovanju broj: 23 Su-170/14 od 12. veljače 2014., naveo je da Općinski sud u Supetru ima 2824 neriješena predmeta prosječne starosti 3 godine i 7 mjeseci te da sudačku dužnost obnašaju četiri suca uključujući predsjednicu suda. Zaključno je naveo da bi s obzirom na veliki broj neriješenih predmeta trajnim premještajem sutkinja Maje Vukmir, Tee Lolić Prenc i Katarine Heinrich u Upravni sud u Splitu došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru.

Predsjednica Općinskog suda u Kninu, u očitovanju broj: 45 Su-68/2014 od 12. veljače 2014., navela je da bi trajnim premještajem sutkinje Zrinke Gojo došlo do poteškoća u radu tog suda.

U očitovanju broj: 7 Su-304/2014 od 12. veljače 2014., predsjednik Općinskog suda u Splitu naveo je da daje suglasnost za trajni premještaj sutkinje Sanje Čule Poljak u Upravni sud u Split.

Predsjednik Općinskog suda u Starom Gradu, u očitovanju broj: 45-Su 61/2014 od 14. veljače 2014., naveo je da daje suglasnost za trajni premještaj sutkinje Ane Jurišić.

Iz očitovanja predsjednika Prekršajnog suda u Makarskoj broj: 7-Su-17/14 od 11. veljače 2014. proizlazi da daje suglasnost za trajni premještaj sutkinje Ružice Tafre.

Uvažavajući okolnosti iz članka 61.a stavak 4. ZDSV-a, Vijeće je, većinom glasova na 96. sjednici održanoj 27. veljače 2014., odlučilo da se dva slobodna sudačka mjesta neće popuniti trajnim premještajem, već će se objaviti oglas za popunjavanje dva slobodna sudačka mjesta u Upravnom sudu u Splitu.