DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Obavijest o popunjavanju pet slobodnih sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 2. ožujka 2016. i „Narodnim novinama“ broj 87 od 28. rujna 2016.) održat će se 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017. (srijeda, četvrtak i petak), u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/16) održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.


Obavijest o popunjavanju pet slobodnih sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu

 

Državno sudbeno vijeće je na svojim službenim stranicama objavilo potrebu popunjavanja pet sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu - građanska grana sudovanja, privremenim premještajem, te pozvalo zainteresirane suce općinskih sudova da dostave pisani zahtjev i rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje dvije godine sukladno članku 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13 - u daljnjem dijelu teksta ZDSV).

 

Prijave su podnijeli Ivan Jurišić, sudac Općinskog suda u Šibeniku i Maja Vukmir, sutkinja Općinskog suda u Supetru.

 

Sukladno članku 61.a stavak 4. ZDSV-a, prilikom donošenja odluke o premještaju, Vijeće mora voditi računa o potrebama suda s kojeg se sudac premješta i suda u koji se premješta te listi prvenstva kandidata pa je od predsjednika Županijskog suda u Splitu i predsjednika Općinskog suda u Šibeniku zatraženo očitovanje da li bi privremenim premještajem navedenih sudaca došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru odnosno Općinskog suda u Šibeniku.

 

Prema dostavljenim podacima predsjednice Općinskog suda u Šibeniku i predsjednice Općinskog suda u Supetru o ispunjavanju sudačkih obveza prijavljenih sudaca utvrđena je slijedeća lista prvenstva:

 

 

Ime i prezime

 

 

2012.

 

 

2013.

 

 

Ukupno

 

 

Ivan Jurišić

 

 

101,78%

 

 

115,9%

 

 

108,84%

 

 

Maja Vukmir

 

 

93,8%

 

 

115,2%

 

 

104,5%

 

 

Predsjednik Županijskog suda u Splitu je, u očitovanju broj: 23 Su-170/14-2, od 7. svibnja 2014., naveo da Općinski sud u Supetru ima 2824 neriješena predmeta prosječne starosti 3 godine i 7 mjeseci te da sudačku dužnost obnašaju četiri suca uključujući predsjednicu suda. Zaključno je naveo da bi s obzirom na veliki broj neriješenih predmeta privremenim premještajem sutkinje Maje Vukmir u Općinski sud u Splitu došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru.

 

Predsjednica Općinskog suda u Šibeniku je, u očitovanju broj: 7-Su-553/2014, od 5. svibnja 2014., navela da se ne može suglasiti da se sudac Ivan Jurišić premjesti u Općinski sud u Splitu jer bi njegovim privremenim premještajem došlo do poteškoća u radu suda.

 

Uvažavajući okolnosti iz članka 61.a stavak 4. ZDSV-a, Vijeće je, većinom glasova članova Vijeća, na 108. sjednici, održanoj 12. lipnja 2014., odlučilo da se navedeni suci neće privremeno premjestiti u Općinski sud u Splitu budući bi premještajem istih došlo do poteškoća u radu sudova u kojima obnašaju sudačku dužnost.