DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Obavijest o popunjavanju pet slobodnih sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

150. sjednica Državnog sudbenog vijeća

150. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 22. veljače 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

149. sjednica Državnog sudbenog vijeća

149. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 21. veljače 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Priopćenje za javnost

 

Obavještavamo da je povodom članka objavljenog u „Jutarnjem listu“ od 14. veljače 2019. pod naslovom „DSV u tehničkom mandatu imenuje suce, a ne smije“, autorice Slavice Lukić, predsjednik Državnog sudbenog vijeća Željko Šarić, na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o medijima, uputio glavnom uredniku Jutarnjeg lista zahtjev za objavom ispravka objavljene informacije slijedećeg sadržaja:

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru

 

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u petak, 22. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Zadru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Zadru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak 21. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Obavijest o popunjavanju pet slobodnih sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu

 

Državno sudbeno vijeće je na svojim službenim stranicama objavilo potrebu popunjavanja pet sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Splitu - građanska grana sudovanja, privremenim premještajem, te pozvalo zainteresirane suce općinskih sudova da dostave pisani zahtjev i rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje dvije godine sukladno članku 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13 - u daljnjem dijelu teksta ZDSV).

 

Prijave su podnijeli Ivan Jurišić, sudac Općinskog suda u Šibeniku i Maja Vukmir, sutkinja Općinskog suda u Supetru.

 

Sukladno članku 61.a stavak 4. ZDSV-a, prilikom donošenja odluke o premještaju, Vijeće mora voditi računa o potrebama suda s kojeg se sudac premješta i suda u koji se premješta te listi prvenstva kandidata pa je od predsjednika Županijskog suda u Splitu i predsjednika Općinskog suda u Šibeniku zatraženo očitovanje da li bi privremenim premještajem navedenih sudaca došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru odnosno Općinskog suda u Šibeniku.

 

Prema dostavljenim podacima predsjednice Općinskog suda u Šibeniku i predsjednice Općinskog suda u Supetru o ispunjavanju sudačkih obveza prijavljenih sudaca utvrđena je slijedeća lista prvenstva:

 

 

Ime i prezime

 

 

2012.

 

 

2013.

 

 

Ukupno

 

 

Ivan Jurišić

 

 

101,78%

 

 

115,9%

 

 

108,84%

 

 

Maja Vukmir

 

 

93,8%

 

 

115,2%

 

 

104,5%

 

 

Predsjednik Županijskog suda u Splitu je, u očitovanju broj: 23 Su-170/14-2, od 7. svibnja 2014., naveo da Općinski sud u Supetru ima 2824 neriješena predmeta prosječne starosti 3 godine i 7 mjeseci te da sudačku dužnost obnašaju četiri suca uključujući predsjednicu suda. Zaključno je naveo da bi s obzirom na veliki broj neriješenih predmeta privremenim premještajem sutkinje Maje Vukmir u Općinski sud u Splitu došlo do poteškoća u radu Općinskog suda u Supetru.

 

Predsjednica Općinskog suda u Šibeniku je, u očitovanju broj: 7-Su-553/2014, od 5. svibnja 2014., navela da se ne može suglasiti da se sudac Ivan Jurišić premjesti u Općinski sud u Splitu jer bi njegovim privremenim premještajem došlo do poteškoća u radu suda.

 

Uvažavajući okolnosti iz članka 61.a stavak 4. ZDSV-a, Vijeće je, većinom glasova članova Vijeća, na 108. sjednici, održanoj 12. lipnja 2014., odlučilo da se navedeni suci neće privremeno premjestiti u Općinski sud u Splitu budući bi premještajem istih došlo do poteškoća u radu sudova u kojima obnašaju sudačku dužnost.