DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Odluke 25. sjednice


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:


Odluke 25. sjednice

25. sjednica DSV-a održana je 27. siječnja 2011. godine na kojoj su donesene odluke:

 1. Za predsjednika Županjskog suda u Velikoj Gorici imenovan je Vitomir Bojić, sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici
 2. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Zadru imenovana je Jadranka Nižić-Peroš, sutkinja prekršajnog suda u Zadru
 3. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Starom Gradu imenovan je Maja Matković, sutkinja Prekršajnog suda u Starom Gradu
 4. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Visu imenovana je Senka Acalinović, sutkinja Prekršajnog suda u Visu
 5. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Zagrebu imenovana je Željka Grgec, sutkinja Prekršajnog suda u Zagrebu
 6. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Lastovu imenovana je Mila Lagetar, sutkinja Prekršajnog suda u Lastovu
 7. Za predsjednika Prekršajnog suda u Virovitici imenovan je Petar Bajan, sudac Prekršajnog suda u Virovitici
 8. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Ivanić Gradu imenovana je Gordana Leš, sutkinja Prekršajnog suda u Ivanić Gradu
 9. Za predsjednika Prekršajnog suda u Pagu imenovan je Vjenceslav Oštarić, sudac Prekršajnog suda u Pagu
 10. Za predsjednika Prekršajnog suda u Blatu imenovan je Boris Dragičević, sudac Prekršajnog suda u Blatu
 11. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Opatiji imenovana je Anamaria Zubović-Bogosavljav, sutkinja Prekršajnog suda u Opatiji
 12. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Malom Lošinju imenovana je Vesna Juranić koharović, sutkinja Prekršajnog suda u Malom Lošinju
 13. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Zlataru imenovana je jadranka Kiš Šaulovečki, sutkinja Prekršajnog suda u Zlataru
 14. Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu. Krešimir Puškarić, razrješuje se sudačke dužnosti sa danom 20. travnja 2011. godine zbog navršenih 70 godina života