DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Odluke 45. sjednice DSV-a


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. srpnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 45. sjednice DSV-a

Pregled najvažnijih odluka od 10. srpnja 2008. godine.

Na svojoj 45. sjednici, održanoj 10. srpnja 2008. godine, Državno sudbeno vijeće je sucima građanskog odjela Vrhovnog suda RH imenovalo Đuru Sessu, suca Županijskog suda u Zagrebu, Jasnu Guštek, sutkinju Županijskog suda u Zagrebu i mr. Jadranka Juga, zamjenika Glavnog državnog odvjetnika RH.

Na Općinski sud u Krku je imenovana Davorka Podnar, sudska savjetnica na Općinskom sudu u Delnicama.

Trajno su imenovani sljedeći suci: Dubravko Facko (Prekršajni sud u Samoboru), Anica Filipović (Prekršajni sud u Vukovaru), Renata Rački (Općinski sud u Delnicama), Gabrijela Marčeta (Općinski sud u Puli), Ivana Klišmanić (Općinski sud u Zadru), Gordana Holer (Općinski sud u Malom Lošinju) i Mirna Vujčić (Trgovački sud u Slavonskom Brodu).

Sudac Prekršajnog suda u Korenici Brunoslav Čerina nije trajno imenovan pa mu sudačka dužnost po sili Ustava RH prestaje zaključno s 31. kolovoza 2008. godine.

Radi navršavanja 70 godina života, razrješavaju se sudačke dužnosti sljedeći suci: Zdravko Momčinović (Visoki trgovački sud RH, s danom 23. srpnja 2008. godine), Dragutin Srečec (Županijski sud u Koprivnici, s danom 15. srpnja 2008. godine), Ante Kunjašić (Županijski sud u Splitu, s danom 18. kolovoza 2008. godine), Stanko Jesenković (Vrhovni sud RH, s danom 11. srpnja 2008. godine) i Ljubica Magdalenić (Županijski sud u Zagrebu, s danom 12. srpnja 2008. godine).

Na vlastiti zahtjev su razrješeni: Ivan Delipetar (Općinski sud u Imotskom, s danom 30. rujna 2008. godine), Alen Kalčić (Općinski sud u Poreču, s danom 29. kolovoza 2008. godine), Josip Jambor (Županijski sud u Velikoj Gorici, s danom 31. kolovoza 2008. godine), Ivica Crnić (Vrhovni sud RH, s danom 07. rujna 2008. godine), Suzana Hrabra (Općinski sud u Zadru, s danom 31. kolovoza 2008. godine), Nada Mikuličić (Općinski građanski sud u Zagrebu, s danom 31. kolovoza 2008. godine), Stipan Todorić (Županijski sud u Zagrebu, s danom 31. kolovoza 2008. godine) i Sanja Oluški Radaković (Prekršajni sud u Daruvaru, s danom 31. kolovoza 2008. godine).

Određena su stegovna vijeća koja će provoditi postupke u stegovnim predmetima protiv sudaca mr. Bariše Gašpara i Branka Krančevića. Odluku o privremenom udaljenju od dužnosti mr. Bariše Gašpara će donijeti predsjednik nadležnog suda.

Iduća sjednica se održava već sutra, kada će se raspravljati o imenovanjima sudaca na županijske sudove u Zadru i Sisku (uz razgovore s kandidatima), na Upravni sud RH i na kazneni odjel Vrhovnog suda RH. Uz to, odlučiti će se i o zahtjevu USKOK-a za davanjem odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv sudaca Županijskog suda u Dubrovniku Ive Besjedice i Pere Miloglava.