DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Odluke 56. sjednice DSV-a


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednika Županijskog suda u Rijeci, predsjednika Županijskog suda u Šibeniku i predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednika Županijskog suda u Rijeci, predsjednika Županijskog suda u Šibeniku i predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici održat će se u petak, 2. ožujka 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Velikoj Gorici

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Velikoj Gorici (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57 od 16. lipnja 2017.) održat će se u četvrtak, 1. ožujka 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Pisana provjera znanja za kandidate za Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Osijeku

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za slobodno mjesto suca Županijskog suda u Splitu, odnosno na oglas za slobodno mjesto sudaca Županijskog suda u Osijeku (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17 od 16. lipnja 2017.), a nisu iz redova sudaca, da pristupe pisanoj provjeri znanja, koja će se održati dana 27. veljače 2018. u 8,30 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

108. sjednica Državnog sudbenog vijeća

108. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 9. veljače 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

107. sjednica Državnog sudbenog vijeća

107. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 8. veljače 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 56. sjednice DSV-a

Imenovani suci Vrhovnog suda RH.

Državno sudbeno vijeće je na današnjoj sjednici imenovalo sucima Vrhovnog suda RH Viktoriju Lovrić, Renatu Šantek, Mirjanu Magud i Branka Medančića.

Na Općinski sud u Puli su imenovani Pavle Peršić i Daniela Subotić Biondić, na Općinski sud u Rijeci Damira Delost, Ana Pirc i Mirela Popović Brletić, na Općinski sud u Dubrovniku Marijana Capurso Kulišić, Marta Jelić i Nikša Lučić, a na Prekršajni sud u Zlataru Barbara Čuček.

Odluke o imenovanjima sudaca na Općinski sud u Zadru i na Općinski sud u Slavonskom Brodu su odgođene. Imenovanje na zadarski sud će biti provedeno na idućoj sjednici DSV-a, nakon što se obave razgovori s kandidatima, a od sudačkog vijeća u Slavonskom Brodu će se zatražiti dopuna mišljenja o kandidatima.

Trajno su imenovani suci Hrvoje Visković (Općinski sud u Zadru), Vinko Vladić (Općinski sud u Krapini), Ivica Grubišić (Općinski sud u Vukovaru), Mirko Đukić (Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici), Antun Missoni (Općinski sud u Dubrovniku), Leon Kovačić (Općinski sud u Karlovcu), Valentina Varga Gombar (Općinski sud u Čakovcu) i Larisa Smiljan - Pervan (Općinski sud u Rijeci).

Odluke o trajnim imenovanjima Tanje Prenc Kanis (Općinski sud u Bujama - Buie) i Zorana Vrankovića (Općinski sud u Benkovcu) će biti donesene na idućoj sjednici DSV-a.

Obustavljen je stegovni postupak protiv Ante Udovičića, ranije suca Općinskog suda u Splitu, jer je prethodno razriješen sudačke dužnosti na vlastiti zahtjev.

Na vlastiti zahtjev su razriješene sutkinje Željka Mance (Općinski sud u Varaždinu; s danom 15. rujna 2009. g.) i Tatijana Feigl (Općinski građanski sud u Zagrebu; s danom 07. listopada 2009. g.).

Na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu DSV je skinuo imunitet sucu Općinskog suda u Splitu Josipu Popadiću, radi pokretanja kaznenog postupka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave i davanja lažnog iskaza.