DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / PISANA PROVJERA ZNANJA ZA KANDIDATE ZA SUCE OPĆINSKIH I PREKRŠAJNIH SUDOVA


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


PISANA PROVJERA ZNANJA ZA KANDIDATE ZA SUCE OPĆINSKIH I PREKRŠAJNIH SUDOVA

 

U postupku vrednovanja kandidata koji nisu suci, a javili su se na oglas za slobodno mjesto suca na sudovima:

Općinski sud u Dubrovniku,
Općinski sud u Gospiću,
Općinski sud u Metkoviću,
Općinski sud u Puli,
Općinski sud u Sesvetama,
Općinski sud u Zadru i
Općinski sud u Zlataru

 

obavještavaju se kandidati o izradi pisane radnje koja predstavlja izradu cjelovite prvostupanjske odluke iz područja kaznenog prava utemeljene na stvarnom spisu predmeta. Izrada cjelovite prvostupanjske odluke iz područja kaznenog prava provest će se u prostorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg Maršala Tita br. 14
dana 3. ožujka 2012. s početkom u 8,00 sati.

 

 

NAPOMENA

 

 

Kandidati koji su pristupili izradi pisane radnje iz područja građanskog prava koja je održana dana 7. i 8. veljače 2012., a žele pristupiti i izradi pisane radnje iz područja kaznenog prava (za sudove u kojima se sudi u kaznenoj grani sudovanja, a koja će se održati 3. ožujka 2012.) dužni su do 1. ožujka 2012. na adresu elektroničke pošte Državnog sudbenog vijeća dsv@pravosudje.hr dostaviti izjavu o tome za koje sudove žele da im se vrednuje pisana radnja iz područja građanskog prava, a za koje sudove žele da im se vrednuje pisana radnja iz područja kaznenog prava.

 

U postupku vrednovanja kandidata koji nisu suci, a javili su se na oglas za slobodno mjesto suca na sudovima:

Prekršajni sud u Gospiću,

Prekršajni sud u Sisku i

Prekršajni sud u Kutini

 

obavještavaju se kandidati o izradi pisane radnje koja predstavlja izradu cjelovite prvostupanjske odluke iz područja prekršajnog prava utemeljene na stvarnom spisu predmeta.

Izrada cjelovite prvostupanjske odluke iz područja prekršajnog prava provest će se u prostorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg Maršala Tita br. 14

dana 3. ožujka 2012. s početkom u 8,00 sati.