DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Poziv sucima Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda u Zagrebu te sucima iz kaznene grane sudovanje Općinskog suda u Sesvetama zainteresiranima za premještaj u Općinski sud u Novom Zagrebu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

37. sjednica Državnog sudbenog vijeća

37. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski građanski sud u Zagrebu

 

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu trajnim premještajem.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj

Razgovor s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku

 

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ 21/20) održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.


Poziv sucima Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda u Zagrebu te sucima iz kaznene grane sudovanje Općinskog suda u Sesvetama zainteresiranima za premještaj u Općinski sud u Novom Zagrebu

 

Stupanjem na snagu Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“ broj 128/14 – u daljnjem dijelu teksta Zakon), ustanovljen je Općinski sud u Novom Zagrebu, kao sud opće nadležnosti, koji će preuzeti dio nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

 

Uslijed navedenog, doći će do preustroja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

 

Nadalje, stupanjem na snagu ovog Zakona, Općinski sud u Sesvetama nastavit će s radom kao stalna služba Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a Općinski kazneni sud u Zagrebu postat će nadležan i za postupanje u kaznenim predmetima s područja nadležnosti sadašnjeg Općinskog suda u Sesvetama.

 

S obzirom na smanjenje potrebnog broja sudaca na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i Općinskom radnom sudu u Zagrebu te Općinskom sudu u Sesvetama iz kaznene grane sudovanje, pozivaju se suci ovih sudova koji su zainteresirani za premještaj u Općinski sud u Novom Zagrebu, da dostave Državnom sudbenom vijeću pisani zahtjev za premještaj u Općinski sud u Novom Zagrebu, na adresu Državno sudbeno vijeće, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb, u roku 8 dana, računajući od 20. siječnja 2015.

 

Ukoliko se na ovaj poziv ne javi 20 sudaca iz građanske grane sudovanja i 4 suca iz kaznene grane sudovanja, kako bi se popunila sudačka mjesta u Općinskom sudu u Novom Zagrebu, Vijeće može premjestiti suce na ovaj sud i bez njihovog pristanka, sukladno članku 60. stavak 1. ZDSV- a.