DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.

Na psihološko testiranje se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

20. studeni 2017. u 15.00 sati

1. Frano Amižić,

2. Lucija Arelić,

3. Izabela Barbić

4. Marina Barišić

5. Matea Bašić,

6. Ana Brgles Keser

7. Mirna Britvić,

8. Glorjana Čičak,

9. Zrinka Čosić,

10. Ante Drezga,

11. Lidija Đogaš Batovanja,

12. Krešimir Franić

21. studeni 2017. u 15.00 sati

13. Jasminka Gadža,

14. Nikolina Grancarić,

15. Ivana Grubišić,

16. Petronela Jakobušić,

17. Mirna Jakovac,

18. Dina Jellin,

19. Sanja Jovanović Karajić,

20. Gabrijel Jurina,

21. Barbara Kancelar,

22. Branka Kovačić,

23. Lana Kovačić Markić

22. studeni 2017. u 15.00 sati

24. Ksenija Krklec,

25. Tomislav Krušlin,

26. Nikolina Labuhar,

27. Tihana Laptalo Medarić,

28. Jadranka Longin,

29. Marko Maljevac,

30. Jakša Marušić,

31. Miljenko Matić,

32. Petar Matić,

33. Jelena Mavrić

34. Lara Menđušić,

35. Nives Mešin Masle,

23. studeni 2017. u 15.00 sati

36. Dalen Mikuljan,

37. Ana Misir Šarić

38. Darija Miše,

39. Petra Miše,

40. Danijela Mucić

41. Augustina Muršić,

42. Melita Mustač Kurečić,

43. Igor Njegovanović,

44. Nina Pavičić,

45. Jure Pezelj,

46. Maja Praljak

47. Marina Presečki,

24. studeni 2017. u 15.00 sati

48. Nikolina Primorac,

49. Siniša Rajnović,

50. Tatjana Renić,

51. Iva Rimac,

52. Lovre Sardelić,

53. Marjan Saša,

54. Andrea Simić Rukavina,

55. Ivana Starčević,

56. Ivan Strinić,

57. Nadežda Šepelj Mažuranić,

58. Iva Štefan,

59. Ana Štimac rođ. Juračić,

27. studeni 2017. u 15.00 sati

60. Bernarda Šuman,

61. Janja Topol,

62. Ivan Turković,

63. Vlatka Vranešić,

64. Jasna Vuković

65. Vinka Vuletić Kovačić,

66. Sanja Vrgoč

67. Katarina Zdunić

68. Gorana Žurić Juretić,

69. Stanislav Walaszek.

70. Iva Kero.