DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednika Županijskog suda u Rijeci, predsjednika Županijskog suda u Šibeniku i predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednika Županijskog suda u Rijeci, predsjednika Županijskog suda u Šibeniku i predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici održat će se u petak, 2. ožujka 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Velikoj Gorici

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Velikoj Gorici (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57 od 16. lipnja 2017.) održat će se u četvrtak, 1. ožujka 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Pisana provjera znanja za kandidate za Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Osijeku

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za slobodno mjesto suca Županijskog suda u Splitu, odnosno na oglas za slobodno mjesto sudaca Županijskog suda u Osijeku (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17 od 16. lipnja 2017.), a nisu iz redova sudaca, da pristupe pisanoj provjeri znanja, koja će se održati dana 27. veljače 2018. u 8,30 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

108. sjednica Državnog sudbenog vijeća

108. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 9. veljače 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

107. sjednica Državnog sudbenog vijeća

107. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 8. veljače 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.

Na psihološko testiranje se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

20. studeni 2017. u 15.00 sati

1. Frano Amižić,

2. Lucija Arelić,

3. Izabela Barbić

4. Marina Barišić

5. Matea Bašić,

6. Ana Brgles Keser

7. Mirna Britvić,

8. Glorjana Čičak,

9. Zrinka Čosić,

10. Ante Drezga,

11. Lidija Đogaš Batovanja,

12. Krešimir Franić

21. studeni 2017. u 15.00 sati

13. Jasminka Gadža,

14. Nikolina Grancarić,

15. Ivana Grubišić,

16. Petronela Jakobušić,

17. Mirna Jakovac,

18. Dina Jellin,

19. Sanja Jovanović Karajić,

20. Gabrijel Jurina,

21. Barbara Kancelar,

22. Branka Kovačić,

23. Lana Kovačić Markić

22. studeni 2017. u 15.00 sati

24. Ksenija Krklec,

25. Tomislav Krušlin,

26. Nikolina Labuhar,

27. Tihana Laptalo Medarić,

28. Jadranka Longin,

29. Marko Maljevac,

30. Jakša Marušić,

31. Miljenko Matić,

32. Petar Matić,

33. Jelena Mavrić

34. Lara Menđušić,

35. Nives Mešin Masle,

23. studeni 2017. u 15.00 sati

36. Dalen Mikuljan,

37. Ana Misir Šarić

38. Darija Miše,

39. Petra Miše,

40. Danijela Mucić

41. Augustina Muršić,

42. Melita Mustač Kurečić,

43. Igor Njegovanović,

44. Nina Pavičić,

45. Jure Pezelj,

46. Maja Praljak

47. Marina Presečki,

24. studeni 2017. u 15.00 sati

48. Nikolina Primorac,

49. Siniša Rajnović,

50. Tatjana Renić,

51. Iva Rimac,

52. Lovre Sardelić,

53. Marjan Saša,

54. Andrea Simić Rukavina,

55. Ivana Starčević,

56. Ivan Strinić,

57. Nadežda Šepelj Mažuranić,

58. Iva Štefan,

59. Ana Štimac rođ. Juračić,

27. studeni 2017. u 15.00 sati

60. Bernarda Šuman,

61. Janja Topol,

62. Ivan Turković,

63. Vlatka Vranešić,

64. Jasna Vuković

65. Vinka Vuletić Kovačić,

66. Sanja Vrgoč

67. Katarina Zdunić

68. Gorana Žurić Juretić,

69. Stanislav Walaszek.

70. Iva Kero.