DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Poziv za pristup psihološkom testiranju


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Pisana provjera znanja za kandidatkinju za Županijski sud u Splitu

Poziva se kandidatkinja koja se prijavila na oglas za slobodno mjesto suca Županijskog suda u Splitu, („Narodne novine“ broj 54/18 od 13. lipnja 2018.), a nije iz redova sudaca, da pristupi pisanoj provjeri znanja, koja će se održati dana 2. travnja 2019. u 9,00 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

3. sjednica Državnog sudbenog vijeća

3. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 21. ožujka 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Šibeniku, Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Općinskog suda u Velikoj Gorici

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Šibeniku, Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Općinskog suda u Velikoj Gorici održat će se u četvrtak, 21. ožujka 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Bjelovaru, Županijskog suda u Osijeku, Županijskog suda u Zadru, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu, Trgovačkog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu, imenovanih na 148., 149. i 150. sjednici DSV, održat će se u srijedu, 13. ožujka 2019., u 12,00 sati, u dvorani „Vidikovac“ u zgradi Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb

2. sjednica Državnog sudbenog vijeća

2. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 7. ožujka 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV


Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

Na psihološko testiranje se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

9. listopada 2018. u 15,00 sati

Marina Andrić

Jelena Antonić Šego

Sunčica Babaja

Ileana Bebek

Sanja Bikić

Zvonimir Biškup

9. listopada 2018. u 17,00 sati

Marijana Brajak

Iva Buljan

Rajana Buljan

Andreja Bunić

Nina Ciglenečki

Marija Cipriš

10. listopada 2018. u 15,00 sati

Sonja Čule

Ivan Čulić

Jelena Ćurković

Josip Dešić

Jelena Dragičević

Ante Drmić

10. listopada 2018. u 17,00 sati

Ana Dujić

Helena Đud

Goran Felja

Mislav Gazilj

Lari Glavaš

Anton Hefer

11. listopada 2018. u 15,00 sati

Dijana Hrstić

Dino Hrustić

Josipa Jambrešić - Mattel

Ilija Jurčević

Snježana Juroš

Leandra Kamber

11. listopada 2018. u 17,00 sati

Iva Kemec Kokot

Branka Kovačić

Ivana Klaić Žlepalo

Marija Knez

Ivana Kolarević

Neda Konjevod

12. listopada 2018. u 15,00 sati

Ljiljana Kovač Pleše

Dubravka Kraljić

Vedrana Kufrin

Ksenija Kuharić Mikleušević

Miroslav Lovreković

Domagoj Lovrić

12. listopada 2018. u 17,00 sati

Ana Lazić

Anamarija Lozić

Neva Lukin

Nikolina Mandić

Nataša Marahovec

Nina Markulija

15. listopada 2018. u 15,00 sati

Zorana Matešić

Ana Matić Puljar

Marija Mihaljević

Iva Mrkonjić Ljušanin

Iva Novačić

Marijana Ostojić Kavain

15. listopada 2018. u 17,00 sati

Borna Pešek

Ana Poljanić

Marina Radaić Martinović

Iva Raos

Mirko Roguljić

Marija Rozga

 

16. listopada 2018. u 15,00 sati

Željka Schveibert Golubović

Nelli Stipaničev

Srđan Sessa

Sanja Sukno

Matea Šagarjelo Brbora

Ingrid Šegon

16. listopada 2018. u 17,00 sati

Bože Šitum

Neda Šola

Vladimir Štruk

Šime Tomić

Ivan Turčić

Tamara Turek

17. listopada 2018. u 15,00 sati

Barbara Ujlaki Strbad

Ivančica Valjak

Kristina Vladić Štruk

Danira Vujević

Petar Zaradić

Ana Župić