DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Puli – Pola (imenovanih na 18. sjednici Vijeća od 24. listopada 2019.) i sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (imenovanih na 22. sjednici Vijeća od 20. prosinca 2019.) održat će se u petak, 31. siječnja 2020., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termin razgovora s kandidatima prijavljenim na poziv Vijeća za trajni premještaj sudaca u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 30. siječnja 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Dana 19. rujna 2019. izvršna direktorica Gonga Jelena Berković, u razgovoru za N1 televiziju komentirala je reakciju DSV na slučaj Duhaček. Budući da je svojim komentarom pokazala nepoznavanje prava, to se ukazala potreba za sljedećim objašnjenjem.

 

Državno sudbeno vijeće ima zakonsku obvezu provoditi stegovne postupke protiv sudaca (čl. 66. Zakona o Državnom sudbenom vijeću), pa zato kao tijelo koje provodi stegovne postupke protiv sudaca, a radi poštivanja Ustava RH (čl. 28. i 121. Ustava), ne može istovremeno komentirati postupke pojedinih sudaca protiv kojih bi se zbog toga mogli pokrenuti stegovni postupci.

U tom smislu je jasna i praksa Europskog suda za ljudska prava u kojoj se ističe da se tijela i sudovi koji vode postupak moraju suzdržati od komentara o krivnji onog protiv kojeg se postupak vodi (Minelli v. Švicarska), kao i da su visoki pravosudni dužnosnici o tome dužni voditi računa prilikom davanja izjava (Peša v. Hrvatska, Khuzhin i dr. v. Russia, Matijašević v. Srbija).

Stoga, da bi moglo izvršavati svoju zakonsku obvezu vođenja stegovnih postupaka protiv sudaca, Državno sudbeno vijeće nije do sada, a niti će ubuduće komentirati postupke ili ponašanje sudaca koje mogu biti predmet stegovnog postupka, neovisno o traženju onih kojima se ustupa medijski prostor, a nemaju dovoljno znanja o predmetnoj materiji.

 

Predsjednik

Državnog sudbenog vijeća

Darko Milković