DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 5/20 i 21/20) održat će se u četvrtak, 4. lipnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. travnja 2020., s početkom u 11,30 sati, u dvorani „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu (imenovanih na 20. sjednici Vijeća od 5. prosinca 2019.) održat će se u petak, 28. veljače 2020., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 20. veljače 2020., s početkom u 11,00 sati i u petak, 21. veljače 2020., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Dana 19. rujna 2019. izvršna direktorica Gonga Jelena Berković, u razgovoru za N1 televiziju komentirala je reakciju DSV na slučaj Duhaček. Budući da je svojim komentarom pokazala nepoznavanje prava, to se ukazala potreba za sljedećim objašnjenjem.

 

Državno sudbeno vijeće ima zakonsku obvezu provoditi stegovne postupke protiv sudaca (čl. 66. Zakona o Državnom sudbenom vijeću), pa zato kao tijelo koje provodi stegovne postupke protiv sudaca, a radi poštivanja Ustava RH (čl. 28. i 121. Ustava), ne može istovremeno komentirati postupke pojedinih sudaca protiv kojih bi se zbog toga mogli pokrenuti stegovni postupci.

U tom smislu je jasna i praksa Europskog suda za ljudska prava u kojoj se ističe da se tijela i sudovi koji vode postupak moraju suzdržati od komentara o krivnji onog protiv kojeg se postupak vodi (Minelli v. Švicarska), kao i da su visoki pravosudni dužnosnici o tome dužni voditi računa prilikom davanja izjava (Peša v. Hrvatska, Khuzhin i dr. v. Russia, Matijašević v. Srbija).

Stoga, da bi moglo izvršavati svoju zakonsku obvezu vođenja stegovnih postupaka protiv sudaca, Državno sudbeno vijeće nije do sada, a niti će ubuduće komentirati postupke ili ponašanje sudaca koje mogu biti predmet stegovnog postupka, neovisno o traženju onih kojima se ustupa medijski prostor, a nemaju dovoljno znanja o predmetnoj materiji.

 

Predsjednik

Državnog sudbenog vijeća

Darko Milković