DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Slavonskom Brodu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

37. sjednica Državnog sudbenog vijeća

37. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski građanski sud u Zagrebu

 

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu trajnim premještajem.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj

Razgovor s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku

 

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ 21/20) održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.


Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25 od 13. ožujka 2019. za 3 (tri) suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu (2 za kazneni odjel, 1 za građanski odjel), utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

1.

Draženka Ilak

142

2.

Slaven Vidmar

142

3.

Ivanka Šaravanja

141

4.

Biserka Trstenjak-Opačak

141

5.

Mirjana Madunić

140

6.

Daniela Martini Maoduš

140

7.

Snježana Polgar

140

8.

Melita Novak

139

9.

Pavao Garić

137

10.

Mirjana Šebalj Meglajec

137

11.

Mirko Živić

137

12.

Ilka Leko

136

13.

Marija Vukasović

102,95

14.

Davor Smoljan

95,18

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak 5. prosinca 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Na razgovor se prema utvrđenom redoslijedu, osim kandidata Marije Vukasović i Davora Smoljana, koji prema odredbi članka 55. stavak 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ne ostvaruju pravo pristupa razgovoru, pozivaju slijedeći kandidati:

Draženka Ilak u 9,00 sati

Slaven Vidmar u 9,10 sati

Ivanka Šaravanja u 9,20 sati

Biserka Trstenjak-Opačak u 9,30 sati

Mirjana Madunić u 9,40 sati

Daniela Martini Maoduš u 9,50 sati

Snježana Polgar u 10,00 sati

Melita Novak u 10,10 sati

Pavo Garić u 10,20 sati

Mirjana Šebalj Meglajec u 10,30 sati

Mirko Živić u 10,40 sati

Ilka Leko u 10,50 sati