DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Redoslijed kandidata za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Općinskog suda u Koprivnici, Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Osijeku


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski građanski sud u Zagrebu

 

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu trajnim premještajem.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj

Razgovor s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku

 

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ 21/20) održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.

Redoslijed kandidata za 3 (tri) suca Županijskog suda u Sisku, kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21/20 od 26. veljače 2020.)

 

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21/20 od 26. veljače 2020., za slobodna mjesta 3 (tri) suca Županijskog suda u Sisku, kazneni odjel, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:


Redoslijed kandidata za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Općinskog suda u Koprivnici, Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Osijeku

.

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25 od 13. ožujka 2019. za suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike:

1.

Zorana Matešić

286

2.

Ivan Turčić

286

3.

Dijana Vragović

284

4.

Marija Knez

280

5.

Marija Cipriš

280

6.

Ivan Borković

279

7.

Petar Zaradić

277

8.

Goran Felja

277

9.

Borna Pešek

276

10.

Ivana Klaić Žlepalo

274

11.

Vedrana Kufrin

269

12.

Ingrid Šegon

269

13.

Nikolina Mandić

266

14.

Marina Andrić

266

15.

Ksenija Kuharić Mikleušević

264

16.

Nina Ciglenečki

263

17.

Kristina Vladić Štruk

263

18.

Domagoj Lovrić

260

19.

Nataša Marahovec

259

20.

Ljiljana Kovač Pleše

257

21.

Sanja Sukno

254

22.

Glorjana Čičak

251

23.

Marija Rozga

250

24.

Mislav Gazilj

246

25.

Matea Bašić

246

26.

Bernarda Šuman

245

27.

Vinka Vuletić Kovačić

236

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25 od 13. ožujka 2019. za dva suca Općinskog suda u Velikoj Gorici, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i na temelju ocjene obnašanja dužnosti:

1.

Zorana Matešić

286

2.

Ivan Turčić

286

3.

Dijana Vragović

284

4.

Marija Knez

280

5.

Marija Cipriš

280

6.

Marina Caren Smolčić

279

7.

Ivan Borković

279

8.

Petar Zaradić

277

9.

Goran Felja

277

10.

Borna Pešek

276

11.

Ivana Klaić Žlepalo

274

12.

Vedrana Kufrin

269

13.

Ingrid Šegon

269

14.

Nikolina Mandić

266

15.

Marina Andrić

266

16.

Ksenija Kuharić Mikleušević

264

17.

Nikolina Srpak

263,26

18.

Nina Ciglenečki

263

19.

Kristina Vladić Štruk

263

20.

Stanislav Walaszek

262

21.

Ileana Bebek

261

22.

Domagoj Lovrić

260

23.

Nataša Marahovec

259

24.

Andrijana Žugaj Jambrek

258

25.

Ljiljana Kovač Pleše

257

26.

Miroslav Lovreković

257

27.

Ivana Filipović Čurčija

256

28.

Iva Štefan

256

29.

Sanja Sukno

254

30.

Glorjana Čičak

251

31.

Marija Rozga

250

32.

Mislav Gazilj

246

33.

Matea Bašić

246

34.

Maja Ivanović Stilinović

246

35.

Bernarda Šuman

245

36.

Ante Drmić

242

37.

Lidija Đogaš Batovanja

236

38.

Ana Matić Puljar

236

39.

Vinka Vuletić Kovačić

236

40.

Martina Živanović

218

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25 od 13. ožujka 2019. za suca Trgovačkog suda u Bjelovaru, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike:

1.

Neda Šola

282

2.

Marija Knez

280

3.

Zlata Bašek Skrba

277

4.

Ksenija Kuharić Mikleušević

264

5.

Miroslav Lovreković

257

6.

Glorjana Čičak

251

7.

Marija Rozga

250

8.

Siniša Rajnović

246

9.

Ana Marković-Ćoso

239

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25 od 13. ožujka 2019. za tri suca Trgovačkog suda u Osijeku, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

1.

Augustin Jalšovec

280

2.

Marija Knez

280

3.

Marina Ljubičić Knežević

270

4.

Anamarija Kovačević Turac

265

5.

Goran Jokić

264

6.

Željko Jakšić

261

7.

Željka Matijević

261

8.

Domagoj Lovrić

260

9.

Ivana Božić Pišćak

259

10.

Gordana Mahovac

259

11.

Miroslav Lovreković

257

12.

Ivana Lovrić Vidaček

254

13.

Melita Adamek Mlinac

246

14.

Siniša Rajnović

246

15.

Željka Ravlić

245,5

16.

Ante Drmić

242

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019. za tri suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike:

1.

Zorana Matešić

286

2.

Dijana Vragović

284

3.

Marija Knez

280

4.

Marija Cipriš

280

5.

Ivan Borković

279

6.

Zlata Bašek Skrba

277

7.

Goran Felja

277

8.

Petar Zaradić

277

9.

Borna Pešek

276

10.

Ivana Klaić Žlepalo

274

11.

Vedrana Kufrin

269

12.

Ingrid Šegon

269

13.

Natalija Horvatić

269

14.

Iva Novačić

266

15.

Marina Andrić

266

16.

Ksenija Kuharić Mikleušević

264

17.

Nina Ciglenečki

263

18.

Kristina Vladić Štruk

263

19.

Domagoj Lovrić

260

20.

Nataša Marahovec

259

21.

Ljiljana Kovač Pleše

257

22.

Sanja Sukno

254

23.

Glorjana Čičak

251

24.

Marija Rozga

250

25.

Mislav Gazilj

246

26.

Bernarda Šuman

245

27.

Lidija Đogaš Batovanja

236

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019. za suca Općinskog suda u Koprivnici, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i na temelju ocjene obnašanja dužnosti:

1.

Nina Markulija

285

2.

Marija Knez

280

3.

Zlata Bašek Skrba

277

4.

Ana Lazić

268

5.

Nataša Marahovec

259

6.

Glorjana Čičak

251

7.

Marija Rozga

250

8.

Bernarda Šuman

245

9.

Melani Šikulec Roštan

209,36