DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Svečana prisega


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hrSvečana prisega

.

 

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Osijeku (imenovane na 44. sjednici Državnog sudbenog vijeća) održat će se u četvrtak, 25. veljače 2021., u 11,45 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

 

Zbog bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, obavještava se novoimenovana sutkinja da na prisezi, zbog ograničenog prostora i propisanih mjera od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite, ne mogu biti prisutni članovi obitelji te da na prisegu pristupi sa zaštitnom maskom.