DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / termini održavanja pisane provjere znanja


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Puli – Pola (imenovanih na 18. sjednici Vijeća od 24. listopada 2019.) i sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (imenovanih na 22. sjednici Vijeća od 20. prosinca 2019.) održat će se u petak, 31. siječnja 2020., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termin razgovora s kandidatima prijavljenim na poziv Vijeća za trajni premještaj sudaca u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 30. siječnja 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.


termini održavanja pisane provjere znanja

Državno sudbeno vijeće poziva kandidate koji su se javili na oglase objavljenje u Narodnim novinama broj 36 od 24. ožujka 2010. i broj 41 od 7. travnja 2010. da pristupe pisanoj provjeri znanja sukladno objavljenom popisu.

Pisana provjera znanja će se održavati u Velikoj dvorani Vrhovnog suda RH, Trg N.Š.Zrinskog 3, Zagreb sa početkom u 09,00 sati.

Upozoravaju se kandidati da se nepristupanje pisanoj provjeri znanja ima smatrati odustankom od natječaja.

Obavještavaju se kandidati koji su ponijeli molbe za mjesto suca općinskog suda, da će se prvi dan pisati presuda iz građanske grane sudovanja, a drugi dan iz kaznene grane sudovanja.

30. i 31. kolovoz 2010. (ponedjeljak i utorak)

 

Visoki prekršajni sud RH

1. Jozo Rajkovača

2. Olivera Radoš Šaponja

 

1. i 2. rujan 2010. (srijeda i četvrtak):

 

Vrhovni sud RH

1. Olivera Radoš Šaponja

 

Visoki trgovački sud RH

l. Franjić Vanda

2.Jurovicki Maja

3.Milinović mr.sc. Ante

 

Visoki prekršajni sud RH

1. Abramović Ljerka

2. Džaja Josip

3. Jurlina Željko

4. Korotaj Gordana

5. Margetić Mirjana

6. Nobilo Antun

7. Ovčar Ivica

8. Stojanović Zdravko

9. Stolić Nikša

10. Šipić Sonja

11. Tomljanović Miroslav

12. Trninić Vidulin Danica

13. Vukasović Milica

 

Županijski sud u Splitu - Građanski odjel

1. Dolić Mira

2. Grgurević Srećko

3. Mogić Melvan Ivana

4. Eugen Tolić

 

Županijski sud u Požegi

Baričević Mira

Dundović Ivan

 

Županijski sud u Velikoj Gorici

1. Gerkman Rudec Renata

2. Mišković Sonja

3. Papić Srđan

 

Županijski sud u Zagrebu

1. Butorović Darko

2. Gerkman Rudec Renata

3. Gogić Kristina

4. Putanec Alenka

 

Trgovački sud u Pazinu

1. Brozičević Jadranka

2. Cotman-Kalac Blanka

3. Dujić Ivan

4. Raduka Radovan

5. Vičević Koraljka

6. Jozo Rajkovača

 

6. i 7. rujna 2010. (ponedjeljak i utorak)

 

Visoki trgovački sud RH

l. Jozo Rajkovača

2. Olivera Radoš Šaponja

 

Županijski sud u Splitu - Kazneni odjel

1. Dolić Mira

2. Grgurević Srećko

Mogić Melvan Ivana

Eugen Tolić

 

Županijski sud u Zagrebu

1. Korotaj Gordana

2. Trninić Vidulin Danica

 

Općinski sud u Poreču -Parenzo

1. Antić Dragan

2. Dujić Ivan

3. Gulišija Pavica

4. Knežević Červar Kristina

5. Marjanović Milena

6. Mavrić Jelena

7. Pekas Vitas Emina

8. Pertić Brajković Aisa

9. Posavec Pajca Barbara

10. Turković Ivan

11. Zdjelar Lalović Zvjezdana

 

Općinski sud u Korčuli

1. Farčić Dario

 

Općinski sud u Šibeniku

l. Bolanča Ivana

2. Ćoraš Sandra

3. Labura Marijana

4. Maleš Silvija

5. Matić Tomislav

6. Mijalić Joso

7. Skubic Alenka

8. Šantić Mirko

9. Šižgović Jasminka

10. Škarica Mirko

11. Šustić Tonći

 

Općinski sud u Varaždinu

1. Đud Helena

2. Đula Dragana

3. Hatvalić Nemec Iris

4. Koštarić Fegeš Ivana

5. Kraljić Dubravka

6. Lazar Alen

7. Murić Ana-Marija

8. Muršić Augustina

9. Ropić Nenad

10. Skenderović Bojana

11. Starčević Ivana

12. Ujlaki Strbad Barbara

13. Walaszek Stanislav

 

Općinski sud u Starom Gradu

1. Jurišić Ana

 

Općinski sud u Opatiji

1. Bandalo Ana

2. Brozičević Jadranka

 

8. i 9. rujna 2010. (srijeda i četvrtak)

 

Županijski sud - Građanski odjel

1. Jozo Rajkovača

2. Olivera Radoš Šaponja

 

Općinski sud u Sisku

1. Bašić Matea

2. Grahek Lavorka

3. Herceg-Sekulić Romana

4. Huđ Olivera

5. Marković Sonja

6. Miletić Mario

7. Muža Andrejić Gordana

8. Vavro Tatjana

 

Općinski sud u Imotskom

1. Joskić Marta

2. Strinić Nediljka

3. Topić Ante

4. Žužul Ivica

 

Općinski sud u Zadru

l. Božinović Čupin Nevenka

2. Brkić Ana

3. Ćutuk Monika

4. Longin Jadranka

5. Mađerić Zorana

6. Mikolčević Marta

7. Rede Edita

8. Vidaković Gordana

9. Vidović Željana

10. Zubčić Poljak Danijela

 

Općinski sud u Crikvenici

1. Citković Jasminka

2. Pavelić Kristina

 

Općinski sud u Krapini

1. Bašić Emina

2. Drešaj Jasmina

3. Joha Nives

4. Kantoci Romuald

5. Krnežić Kovačić Marija

6. Ogrinšak Domagoj

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

1. Ćosić Ivan

2. Kelić Branković Edita

3. Lovaković Željka

4. Marić-Ivanović Renata

5. Meandžija Mario

6. Prevolšek Predrag

7. Rudeš Anđelko

8. Vlk Darija

 

13. i 14. rujna 2010. (ponedjeljak i utorak)

Županijski sud(kazneni odjel)

1.JozoRajkovača

2. Olivera Radoš Šaponja

 

Općinski sud u Valpovo

1. Pauković Mirta

2. Vo ller-Jakšić Sanja

3. Žulj Marijana

 

Općinski sud u Kutini

l. Ivančić Andreja

 

Općinski sud u Malom Lošinju

1. Stopar Tomislav

 

Općinski sud u Vukovaru

1. Babić Berislav

2. Bosančić Ana

3. Katičić Ivan

4. Lenče Ljiljana

5. Radić Ljubomir

6. Smital Hrvoje

7. Tešankić Ivana

 

Kandidati koji su se javili na više oglasa iz općinske nadležnosti:

1. Balog Krešimir (Sisak, Kutina, Varaždin)

2. Banak Daria (Poreč, Krapina, Varaždin)

3. Benić Tomislav (Sl. Brod, Vukovar, Valpovo, Kutina)

4. Božić Maja (Poreč, Crikvenica, Opatija)

5. Brdovčak Erna (Poreč, Crikvenica, Opatija)

.h. Bulog Grozdanić Margareta (Poreč, Šibenik, Lošinj, Crikvenica, Krapina)

7. Cvijan Ninoslava (Vukovar, Valpovo)

8. Čađenović Veljko (Korčula, Šibenik, M.Lošinj, Zadar, Stari Grad)

9. Drkulec Ljudevit (Varaždin, Kutina, Sisak)

10. Duka Renata (Stari Grad, M. Lošinj)

11. Ferek- Teški Ivana (Varaždin, Crikvenica, Krapina)

12. Filčić Sanja (Poreč, Crikvenica)

13. Horvat Suzana (Šibenik, Zadra)

14. Ivanjek Davorin (Varaždin, Sisak, Krapina)

15. Krklec Ksenija (Varaždin, Krapina)

16. Kurečić Nenad (Varaždin, Krapina)

17. Leljak Aleksandra (Varaždin, Krapina)

18. Markuš Vlatka (Poreč, Vukovar, Valpovo, Kutina, Zadar, Sisak, Krapina, Opatija, Varaždin,

Šibenik)

19. Matančević Ivan (Varaždin, Kutina, Sisak, Krapina)

20. Matijašević Medved Kamelija (Vukovara, Valpovo)

21. Matošin Grbić Nataša (Sisak, Kutina)

22. Miličević Sanja (ŠIibenik, Zadar)

23. Miočević Martina

24. Munda Tatjana

25. Orošić Kranjčec Marija

26. Papić Željka

27. Petrović Vanja

28. Renner Jakovljević Marija

29. Rodin Mirella

30. Ronko Damir

31. Sajter Blanka

32. Škorić Rakadović Tatjana

33. Vojnović Mirjana

34. Vugrin Tomislav

 

15. i 16. rujna 2010 (srijeda i četvrtak)

općinski sudovi:

1. Jozo Rajkovača

2. Olivera Radoš Šaponja