DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / termini održavanja pisane provjere znanja


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


termini održavanja pisane provjere znanja

Državno sudbeno vijeće poziva kandidate koji su se javili na oglase objavljenje u Narodnim novinama broj 93/10 i broj da pristupe pisanoj provjeri znanja sukladno objavljenom popisu.

Pisana provjera znanja će se održavati u Velikoj dvorani Vrhovnog suda RH, Trg N.Š.Zrinskog 3, Zagreb sa početkom u 08,00 sati.

Upozoravaju se kandidati da se nepristupanje pisanoj provjeri znanja ima smatrati odustankom od natječaja.

Kandidati sami donose zakone i druge propise koji ne smiju sadržavati obrasce sudskih odluka.

 

 

11. i 12. listopada 2010.

 

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (NN 93/10,1 sudac) - kazneni odjel

1. Korotaj Gordana ( piše i za Županijski sud Varaždin)

2. Putanec Alemka

 

 

ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU - Građanski odjel (NN 93/10, 2 suca)

l. Poljak Dragan 2.Žekić Marina

ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU (NN 93/10, 2 suca, 1 građanski, 1 kazneni)

1. Vidović Vincek Ksenija

 

UPRAVNI SUD RH ((NN 66/10, 2 suca)

l. Antić Teodor

2. Arlović Branka

3. Bogdanović Tamara

4. Breitenfeld Arijana

5. Butorović Darko

6. Crnjaković Mladen

7. Cvitanušić Marija

8. Čolović Tomić Evelina

9. Franjić Vanda

10. Gogić Kristina

11. Kos Veseljka

12. Margetić Mirjana

13. Maj ski Radovan

14. Majstorović Svetlana

15. Markovinović Belamarić Nina

16. Muc Dubravko

17. Odorčić Željko

18. Otočan Sanja

19. Papić Srđan

20. Pavlović Gordana

21. Peček Robert

22. Petković Josip

23. Šaškor Željka

24. Špoljar Biserka

25. Švenda Neven

26. Šumelj Ante

27. Tafra Višnja

28. Tauš Željka

29. Trninić Vidulin Danica

 

18. i 19. listopada 2010.

 

TRGOVAČKI SUD ZAGREB (NN 66/10, 12 sudaca)

 

Bak1aić Zrinka

Bakula Vugrinec Marija

Banak Darija

Božinović Čupin Nevenka

Breitenfeld Arijan

Crnogorac Beatrix

Cvitanušić Marija

Čaldarević Saša

Ćurlin Marina

Dakić Snježana

Đegerec Damir

Ferek Teški Ivana

Gadža Jasminka

Golubić Vargec Jasna

Hilje Maja

Jakupak Tina

Jeromela Kurick Sanda

Josipović Maja

Jurčević Ilija

Jurčić Anka

Jurovicki Maja

Karadžole Marija

Karin Šipek Iva

Kosović Ljiljana

Kovač Marija

Kršilović Ivica

27. Križanac Antonia

Krajnović Marija

Krnežić Kovačić Marija

Krolo Aleksandra

Kolakušić Mislav

Kwiatkowski Nicole

Laurić-Flego Jadranka

Leljak Aleksandra

Lemaić Damir

Luetić Mihoci Ivana

 

20. i 21. listopada 2010.

VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (NN 66/10, 5 sudaca)

1. Cvitanušić Marija

2. Franjić Vanda

3. Jurovicki Maja

4. mr.sc. Milinović Ante

5. Rajkovača Jozo

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU (NN 66/10, 12 sudaca)

1. Maloča-Matijević Anita

2. Mandarić Zorana

3. Markov Aleksandra

4. Markovinović-Belamarić Nina

5. Mašić Ivana

6. Mikinac Sandra

7. Miličić Maja

8. Miletić Gordana

9. Nagy Ana

10. Novak Šarac Bernardica

11. Praljak Maja

12. Prokop ić Katarina

13. Radeljak Sanja

14. Raduka Radovan

15. Ribarić Nikola

16. Senjak Kristina

 

17.Spinčić Marija

18. Sukno Sanja

19. Šegon Ingrid

20. Škrlec Dražen

21. Štefan Ines

22. Švigir Jasna

23. Trninić Vidulin Danica

24.Tomašić Raguž Tina

25. Toplak Vlatka

26. Uljević Marko

27. Uzelac Danijela

28. Vincek Darko

29. Vučetić Damir

30. Vugrinčić Renata

31. Vrcić Ivana

32. Zdunić Davor

33. Zubak Gordan