DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za predsjednike prekršajnih sudova


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Termini razgovora s kandidatima za predsjednike prekršajnih sudova

Razgovori s kandidatima za predsjednika Prekršajnog suda u Delnicama, Kninu, Korčuli, Krapini, Kutini, Našicama, Poreču, Požegi, Rabu, Rovinju, Sesvetama, Sinju, Slavonskom Brodu, Valpovu, Varaždinu,Vrbovcu, Zaboku i Zaprešiću održat će se 09. veljače 2012. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb

Na razgovor su pozvani:

 1. Vesna Brbot Košmrlj, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Delnicama, u 9,00 sati
 2. Željko Kurjega, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Delnicama, u 9,15 sati
 3. Ivica Krvavica, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Kninu, u 9,30 sati
 4. Mario Milić Štrkalj, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Kninu, u 9,45 sati
 5. Željko Biliš, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Korčuli, u 10,00 sati
 6. Mirjana Antonović, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Krapini, u 10,15 sati
 7. Ivančica Tomeković, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Kutini, u 10,30 sati
 8. Mirjana Zupčić, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Našicama, u 10,45 sati
 9. Mr. sc. Dragica Grujić, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Poreču, u 11,00 sati
 10. Đurđica Čakalić, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Požegi, u 11,15 sati
 11. Stjepan Japarić, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Požegi, u 11,30 sati
 12. Jaroslav Mahaček, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Požegi, u 11,45 sati
 13. Mirjana Vrban, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Požegi, u 12,00 sati
 14. Vesna Rosandić-Kelava, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Rabu, u 12,15 sati
 15. Diana Debeljuh, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Rovinju, u 12,30 sati
 16. Damir Šurina, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Rovinju, u 12,45 sati
 17. Lidija Košutić-Vrhovski, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Sesvetama, u 13,00 sati
 18. Ombreta Bareza, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Sinju, u 13,15 sati
 19. Zdravko Krajina, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Slavonskom Brodu, u 13,30 sati
 20. Mira Stakić, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Valpovu, u 13,45 sati
 21. Doroteja Zorman, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Varaždinu, u 14,00 sati
 22. Venek Posavec, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Vrbovcu, u 14,15 sati
 23. Jasna Pleško Grahovac, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Zaboku, u 14,30 sati
 24. Ljerka Švajger, kandidatkinja za predsjednicu Prekršajnog suda u Zaboku, u 14,45 sati
 25. Šime Čačić, kandidat za predsjednika Prekršajnog suda u Zaprešiću, u 15,00 sati.