DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. srpnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Termini razgovora s kandidatima za suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak, 11. travnja 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Na razgovor se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

Vanesa Brizić Bahun u 9,00 sati

Bojan Bugarin u 9,10 sati

Jasmina Crnić u 9,20 sati

Davorka Ćurko Nasić u 9,30 sati

Helena Frigo Bomeštar u 9,40 sati

Ivana Galić u 9,50 sati

Andrea Grahovac u 10,10 sati

Nives Grubišić Đogić u 10,20 sati

Sonja Gundić-Biškup u 10,30 sati

Branko Holzer u 10,40 sati

Maja Jurovicki u 10,50 sati

Martina Klanac u 11,00 sati

Renata Košir Skračić u 11,20 sati

Jadranka Liović Merkaš u 11,30 sati

Ana Lovrinov u 11,40 sati

Boris Ljubić u 11,50 sati

dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić u 12,00 sati

Nikolina Mišković u 12,10 sati

Nada Nekić Plevko u 12,20 sati

Vlatka Paškvalin Bošković u 12,30 sati

Boška Pavičić u 12,40 sati

Katarina Petrović u 12,50 sati

Ilijana Petyo u 13,00 sati

Vesna Sremac Šoštar u 13,30 sati

Ksenija Šimić u 13,40 sati

Nives Šimunović u 13,50 sati

mr. sc. Leon Širić u 14,00 sati

Vesna Težak-Škrbina u 14,10 sati

Violeta Veselić u 14,20 sati

Darko Župančić u 14,40 sati