DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce općinskih i trgovačkih sudova, Prekršajnog suda u Puli – Pola, te Upravnog suda u Splitu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku održat će se u petak, 27. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu - kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019., za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu održat će se u četvrtak, 26. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci - kazneni odjel, (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46 od 8. svibnja 2019. za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 6. rujna 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Termini razgovora s kandidatima za suce općinskih i trgovačkih sudova, Prekršajnog suda u Puli – Pola, te Upravnog suda u Splitu

 

Razgovori s kandidatima za suce Općinskog suda u Novoj Gradišci, Općinskog suda u Puli – Pola, Općinskog suda u Splitu, Prekršajnog suda u Puli – Pola, Trgovačkog suda u Zadru, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Zagrebu te Upravnog suda u Splitu održat će se u petak, 12. prosinca 2014. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

 

S kandidatima koji su se javili na oglas za slobodno mjesto suca na više sudova, provest će se jedan razgovor.

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

Ivana Manestar u 9,00 sati (razgovor za TS Zagreb)

Tina Šimović u 9,10 sati (razgovor za TS Zagreb)

Gorana Žurić Juretić u 9,20 sati (razgovor za TS Zagreb)

Tihana Laptalo Medarić u 9,30 sati (razgovor za TS Zagreb)

Ana Juračić u 9,40 sati (razgovor za TS Zagreb)

Maja Praljak u 9,50 sati (razgovor za TS Zagreb)

Lucija Arelić u 10,00 sati (razgovor za TS Zagreb)

Petra Primc u 10,10 sati (razgovor za TS Zagreb, OS Pula – Pola, TS Rijeka)

Marina Presečki u 10,20 sati (razgovor za TS Zagreb)

Petra Miše u 10,30 sati (razgovor za TS Zagreb)

Ivana Lubina u 10,40 sati (razgovor za TS Zagreb)

Denis Krnjak u 10,50 sati (razgovor za TS Zagreb)

Jasminka Gadža u 11,00 sati (razgovor za TS Zagreb)

Valentina Vedrina Parlov u 11,10 sati (razgovor za TS Zagreb)

Mario Meandžija u 11,20 sati (razgovor za OS Nova Gradiška)

Ema Brdovčak u 11,30 sati (razgovor za TS Rijeka)

Ana Cvečić u 11,40 sati (razgovor za TS Rijeka, OS Pula – Pola, PS Pula – Pola)

Nadežda Šepelj Mažuranić u 11,50 sati (razgovor za TS Rijeka)

Milan Franić u 12,00 sati (razgovor za OS Split, US Split)

Danijela Čipčić Buzov u 12,10 sati (razgovor za OS Split, US Split)

Irma Vladović u 12,20 sati (razgovor za OS Split, US Split)

Tina Grgas u 12,30 sati (razgovor za TS Zadar)

Katarina Zdunić u 12,40 sati (razgovor za TS Zadar)

Dopis Ministarstva pravosuđa

Poništenje dijela oglasa