DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hrTermini razgovora s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

.

 

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 5/20), Općinskog radnog suda u Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/20) i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/20) održat će se u četvrtak, 25. veljače 2021., u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, dvorana 706 „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Na razgovor se, prema utvrđenom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

U 8,30 sati

Ana Santini (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Davorka Simunić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Dijana Vragović (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Marija Cipriš (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Marijana Lukić Grbavac (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ivana Klaić Žlepalo (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Mateja Cvitić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Ana Vuković (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Andrija Krivak (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Ilija Jurčević (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Mirko Aužina (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Natalija Horvatić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Vedrana Kufrin (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Ingrid Šegon (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Božica Čubranić Petričec (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Lovro Tomičić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Marina Andrić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Nikolina Mandić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Nina Ciglenečki (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Domagoj Lovrić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Ivana Božić Pošćak (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Nataša Marahovec (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Andrijana Žugaj Jambrek (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ljiljana Kovač Pleše (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Iva Štefan (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Jano Malovac (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Sanja Sukno (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Alen Alić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Glorjana Čičak (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Marija Rozga (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Branka Kovačić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Matea Bašić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Mislav Gazilj (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ivana Starčević (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski radni sud u Zagrebu)

Bernarda Šuman (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Ante Drmić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

Lidija Đogaš Batovanja (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Ana Matić Puljar (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Sanja Jovanović Karajić (razgovor za Općinski građanski sud u Zagrebu)

 

U 12,00 sati

Martina Pamić (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Luka Božičević (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Stanislav Walaszek (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Lana Kovačić Markić (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Miroslav Lovreković (razgovor za Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Juraj Dujam (razgovor za Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Maja Ivanović Stilinović (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Gabrijel Jurina (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Ivana Milički (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Ivana Hruška Premužak (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Iris Juzbašić Gabron (razgovor za Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, pozivaju se kandidati da na razgovor pristupe sa zaštitnom maskom.