DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Rijeci


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

46. sjednica Državnog sudbenog vijeća

 

46. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 14. siječnja 2021., s početkom u 10,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Šibeniku, Županijskog suda u Zadru i Županijskog suda u Sisku održat će se u utorak, 22. prosinca 2020., u 14,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.


Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Rijeci

.

Razgovor s kandidatima za 5 sudaca Općinskog suda u Rijeci (oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 67/20), održati će se 14. siječnja 2021. u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave dvorana 706 „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VI.

Na razgovor se prema utvrđenom redoslijedu pozivaju slijedeći kandidati:

U 10,00 sati

Ana Župić

Luka Božičević

Goran Bukvić

Christina Sinčić

Andrija Krivak

Božica Čubranić Petričec

Lovro Tomičić

Josipa Jambrešić - Mattel

Martina Maršić

Tina Gorički

Nadežda Šepelj Mažuranić

Natalija Denona

Tina Ružić Škrobonja

Marija Sušanj Tepša

Maja Pećar Kopajtić

Mirta Tomac Podobnik

Glorijana Čičak

Gordana Vulić Pavlović

Anamarija Šubat Ivanac

Ivana Starčević

Bernarda Šuman

Valerija Baričević Frković

Ana Matić Puljar

Tomislav Jurkić

Anton Hlača

Sanja Šimac

Zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, pozivaju se kandidati da na razgovor pristupe sa zaštitnom maskom.