DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Vukovaru i Trgovačkog suda u Osijeku


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 6. svibnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Vukovaru i Trgovačkog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za suca Općinskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 130/20 od 25. studenog 2020.) i za suca Trgovačkog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/20 od 10. lipnja 2020.) održat će se u petak, 23. travnja 2021., u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, dvorana 706 - „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

 

Na razgovor se, prema utvrđenom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

U 9,30 sati

Đuro Druško (razgovor za OS Vukovar, TS Osijek)

Helena Topić Vuković (razgovor za OS Vukovar)

Željka Matijević (razgovor za OS Vukovar, TS Osijek)

Ivana Božić Pišćak (razgovor za OS Vukovar, TS Osijek)

Ida Jurić (razgovor za OS Vukovar, TS Osijek)

Marija Jurić (razgovor za TS Osijek)

Vlatko Lončar (razgovor za OS Vukovar)

Nikolina Primorac (razgovor za OS Vukovar, TS Osijek)

Ivana Starčević (razgovor za TS Osijek)

Ante Drmić (razgovor za TS Osijek)

Petar Lalić (razgovor za OS Vukovar)

Lea Pihler (razgovor za TS Osijek)

Bojan Živković (razgovor za OS Vukovar)

Zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, pozivaju se kandidati da na razgovor pristupe sa zaštitnom maskom.