DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, imenovane na sjednici Vijeća od 11. travnja 2019. i suca Županijskog suda u Splitu, imenovanog na sjednici Vijeća od 25. travnja 2019., održat će se u petak, 31. svibnja 2019., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici i predsjednika Trgovačkog suda u Bjelovaru

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici i predsjednika Trgovačkog suda u Bjelovaru održat će se u četvrtak, 30. svibnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

8. sjednica Državnog sudbenog vijeća

8. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. svibnja 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

7. sjednica Državnog sudbenog vijeća

7. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 16. svibnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Zagrebu i suce Županijskog suda u Velikoj Gorici

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Zagrebu - 2 suca Građanskog odjela i 3 suca Kaznenog odjela te suce Županijskog suda u Velikoj Gorici - 1 sudac Građanskog odjela i 1 sudac Kaznenog odjela (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u srijedu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. svibnja 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb


Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Na razgovor se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

Četvrtak, 15. studeni 2018.

Andrić Marina (razgovor za OS Varaždin) u 9,30 sati

Babaja Sunčica (razgovor za TS Split, OS Dubrovnik) u 9,40 sati

Bikić Sanja (razgovor za TS Split) u 9,50 sati

Biškup Zvonimir (razgovor za OS Varaždin) u 10,00 sati

Brajak Marijana (razgovor za OS Varaždin) u 10,10 sati

Buljan Rajana (razgovor za TS Split) u 10,20 sati

Bunić Andreja (razgovor za OS Varaždin) u 10,30 sati

Čulić Ivan (razgovor za TS Split) u 10,40 sati

Ćurković Jelena (razgovor za TS Split, OS Dubrovnik) u 10,50 sati

Dragičević Jelena (razgovor za TS Split) u 11,00 sati

Drezga Ante (razgovor za OS Varaždin) u 11,10 sati

Đud Helena (razgovor za OS Varaždin) u 11,20 sati

Felja Goran (razgovor za OS Varaždin) u 11,30 sati

Glavaš Lari (razgovor za TS Split) u 11,40 sati

Jakobušić Petronela (razgovor za TS Split, OS Dubrovnik) u 11,50 sati

Jovanović Karajić Sanja (razgovor za OS Varaždin) u 12,00 sati

Knez Marija (razgovor za TS Split, OS Varaždin, OS Dubrovnik) u 12,10 sati

Konjevod Neda (razgovor za OS Dubrovnik) u 12,20 sati

Kraljić Dubravka (razgovor za OS Varaždin) u 12,30 sati

Krklec Ksenija (razgovor za OS Varaždin) u 12,40 sati

Kuharić Mikleušević Ksenija (razgovor za OS Varaždin) u 12,50 sati

Lazić Ana (razgovor za OS Varaždin) u 13,00 sati

Lovreković Miroslav (razgovor za TS Split, OS Varaždin) u 13,10 sati

Lukin Neva (razgovor za TS Split, OS Varaždin, OS Dubrovnik) u 13,20 sati

Mandić Nikolina (razgovor za TS Split, OS Varaždin) u 13,30 sati

Markulija Nina (razgovor za OS Varaždin) u 13,40 sati

Marušić Jakša (razgovor za TS Split) u 13,50 sati

Petak, 16. studeni 2018.

Mešin Masle Nives (razgovor za TS Split) u 9,00 sati

Mrkonjić Ljušanin Iva (razgovor za TS Split) u 9,10 sati

Mucić Danijela (razgovor za TS Split) u 9,20 sati

Muršić Augustina (razgovor za OS Varaždin) u 9,30 sati

Mustač Kerečić Melita (razgovor za OS Varaždin) u 9,40 sati

Ostojić Kavain Marijana (razgovor za TS Split) u 9,50 sati

Pešek Borna (razgovor za OS Varaždin) u 10,00 sati

Poljanić Ana (razgovor za OS Dubrovnik) u 10,10 sati

Radaić Martinović Marina (razgovor za OS Dubrovnik) u 10,20 sati

Rajnović Siniša (razgovor za TS Split) u 10,30 sati

Renić Tatjana (razgovor za TS Split) u 10,40 sati

Rozga Marija (razgovor za TS Split, OS Varaždin, OS Dubrovnik) u 10,50 sati

Sardelić Lovre (razgovor za TS Split, OS Varaždin, OS Dubrovnik) u 11,00 sati

Saša Marjan (razgovor za TS Split) u 11,10 sati

Schveibert Golubović Željka (razgovor za OS Varaždin) u 11,20 sati

Simić Rukavina Andrea (razgovor za OS Varaždin) u 11,30 sati

Starčević Ivana (razgovor za OS Varaždin) u 11,40 sati

Šagarjelo Brbora Matea (razgovor za OS Dubrovnik) u 11,50 sati

Šuman Bernarda (razgovor za TS Split, OS Varaždin, OS Dubrovnik) u 12,00 sati

Tomić Šime (razgovor za TS Split) u 12,10 sati

Topol Fulir Janja (razgovor za OS Varaždin) u 12,20 sati

Turek Tamara (razgovor za OS Varaždin) u 12,30 sati

Ujlaki Strbad Barbara (razgovor za OS Varaždin) u 12,40 sati

Valjak Ivančica (razgovor za OS Varaždin) u 12,50 sati

Vladić Štruk Kristina (razgovor za OS Varaždin) u 13,00 sati

Vuković Jasna (razgovor za TS Split) u 13,10 sati

Walaszek Stanislav (razgovor za OS Varaždin) u 13,20 sati.