DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 2. ožujka 2016. i „Narodnim novinama“ broj 87 od 28. rujna 2016.) održat će se 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017. (srijeda, četvrtak i petak), u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/16) održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.


Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu

 

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu održat će se 1. prosinca 2011. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

 

Na razgovor su pozvani :

Marija Bakula Vugrinec u 9,30 sati,

Goran Bukvić u 9,45 sati,

Nikolina Dorić Hadžisejdić u 10,00 sati,

Jasminka Gadža u 10,15 sati,

Jasna Gašparović u 10,30 sati,

Vesna Jug - Blažin u 10,45 sati,

Miroslav Kosanović u 11,00 sati,

Ivana Koštarić Fegeš u 11,15 sati,

Irena Kvaternik u 11,30 sati,

Adrijana Lisičin u 11,45 sati,

Ranka Mikelić u 12,00 sati,

Ana Nagy u 12,15 sati,

Nelica Njavro - Dajčić u 12,30 sati,

Jelica Pandurić u 12,45 sati,

Lidija Ravlić u 13,00 sati,

Željka Ravlić - Bubalović u 13,15 sati,

Albina Rosandić u 13,30 sati,

Ana Rotar u 13,45 sati,

Sandra Rotar u 14,00 sati,

Maja Šebalj u 14,15 sati,

Danijela Uzelac u 14,30 sati,

Ivana Vrcić u 14,45 sati,

Darko Župančić u 15,00 sati.