DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu

 

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu održat će se 1. prosinca 2011. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

 

Na razgovor su pozvani :

Marija Bakula Vugrinec u 9,30 sati,

Goran Bukvić u 9,45 sati,

Nikolina Dorić Hadžisejdić u 10,00 sati,

Jasminka Gadža u 10,15 sati,

Jasna Gašparović u 10,30 sati,

Vesna Jug - Blažin u 10,45 sati,

Miroslav Kosanović u 11,00 sati,

Ivana Koštarić Fegeš u 11,15 sati,

Irena Kvaternik u 11,30 sati,

Adrijana Lisičin u 11,45 sati,

Ranka Mikelić u 12,00 sati,

Ana Nagy u 12,15 sati,

Nelica Njavro - Dajčić u 12,30 sati,

Jelica Pandurić u 12,45 sati,

Lidija Ravlić u 13,00 sati,

Željka Ravlić - Bubalović u 13,15 sati,

Albina Rosandić u 13,30 sati,

Ana Rotar u 13,45 sati,

Sandra Rotar u 14,00 sati,

Maja Šebalj u 14,15 sati,

Danijela Uzelac u 14,30 sati,

Ivana Vrcić u 14,45 sati,

Darko Župančić u 15,00 sati.