DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu

 

Razgovori s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. prosinca 2011. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

 

15. prosinca 2011. na razgovor su pozvani:

Željka Babarović u 9,00 sati

Vlaho Bassegli Gozze u 9,15 sati

Romina Bašnec u 9,30 sati

Tamara Bogdanović u 9,45 sati

Vanja Crnković u 10,00 sati

Meri Dominis Herman u 10,15 sati

Jasna Gašparović u 10,30 sati

Amira Hadžić u 10,45 sati

Mirjana Harapin u 11,00 sati

Ivana Horvat u 11,15 sati

Kornelija Kallay-Blažeković u 11,30 sati

Irena Kvaternik u 11,45 sati

Ranka Mikelić u 12,00 sati

Hrvoje Miladin u 12,15 sati

Mario Milić Štrkalj u 12,30 sati

Jasna Peroš Nikolić u 12,45 sati

Katarina Peršen u 13,00 sati

Renata Pražetina Kaleb u 13,15 sati

Lidija Prica u 13,30 sati

Igor Prokurica u 13,45 sati

Lidija Ravlić u 14,00 sati

Albina Rosandić u 14,15 sati

Kristina Senjak u 14,30 sati

Vanda Stracenski u 14,45 sati

Zdravko Vragović u 15,00 sati

Željka Zrilić Ježek u 15,15 sati

 

16. prosinca 2011. na razgovor su pozvani:

Dubravka Besednik u 9,00 sati

Tatjana Ilić u 9,15 sati

Martina Ivanković u 9,30 sati

Maja Ivanović Stilinović u 9,45 sati

Veseljka Kos u 10,00 sati

Ivan Levak u 10,15 sati

Ana Matacin u 10,30 sati

Ljerka Morović Pavić u 10,45 sati

Buga Mrzljak Stenzel u 11,00 sati

Silvija Sunčana Stubičar u 11,30 sati

Biserka Špoljar u 11,45 sati

Marijan Vrbančić u 12,00 sati