DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/16) održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.

99. sjednica Državnog sudbenog vijeća

99. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. studenog 2017., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/17) održat će se u četvrtak, 9. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu

 

Razgovori s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. prosinca 2011. u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 271/7, Zagreb.

 

15. prosinca 2011. na razgovor su pozvani:

Željka Babarović u 9,00 sati

Vlaho Bassegli Gozze u 9,15 sati

Romina Bašnec u 9,30 sati

Tamara Bogdanović u 9,45 sati

Vanja Crnković u 10,00 sati

Meri Dominis Herman u 10,15 sati

Jasna Gašparović u 10,30 sati

Amira Hadžić u 10,45 sati

Mirjana Harapin u 11,00 sati

Ivana Horvat u 11,15 sati

Kornelija Kallay-Blažeković u 11,30 sati

Irena Kvaternik u 11,45 sati

Ranka Mikelić u 12,00 sati

Hrvoje Miladin u 12,15 sati

Mario Milić Štrkalj u 12,30 sati

Jasna Peroš Nikolić u 12,45 sati

Katarina Peršen u 13,00 sati

Renata Pražetina Kaleb u 13,15 sati

Lidija Prica u 13,30 sati

Igor Prokurica u 13,45 sati

Lidija Ravlić u 14,00 sati

Albina Rosandić u 14,15 sati

Kristina Senjak u 14,30 sati

Vanda Stracenski u 14,45 sati

Zdravko Vragović u 15,00 sati

Željka Zrilić Ježek u 15,15 sati

 

16. prosinca 2011. na razgovor su pozvani:

Dubravka Besednik u 9,00 sati

Tatjana Ilić u 9,15 sati

Martina Ivanković u 9,30 sati

Maja Ivanović Stilinović u 9,45 sati

Veseljka Kos u 10,00 sati

Ivan Levak u 10,15 sati

Ana Matacin u 10,30 sati

Ljerka Morović Pavić u 10,45 sati

Buga Mrzljak Stenzel u 11,00 sati

Silvija Sunčana Stubičar u 11,30 sati

Biserka Špoljar u 11,45 sati

Marijan Vrbančić u 12,00 sati