DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Puli – Pola (imenovanih na 18. sjednici Vijeća od 24. listopada 2019.) i sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (imenovanih na 22. sjednici Vijeća od 20. prosinca 2019.) održat će se u petak, 31. siječnja 2020., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termin razgovora s kandidatima prijavljenim na poziv Vijeća za trajni premještaj sudaca u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 30. siječnja 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.


Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

 

Na razgovor se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

 

ČETVRTAK, 19. prosinca 2019.

Kornelija Adamec u 8,30 sati

Bojana Atanasov u 8,40 sati

Željka Babarović u 8,50 sati

Vesna Bestić u 9,00 sati

Radmila Bolanča Vuković u 9,10 sati

Ivana Bosnić – Kovačić u 9,20 sati

Jasmina Crnić u 9,30 sati

Ivančica Cvitanović u 9,40 sati

Josip Ćorluka u 9,50 sati

Renata Đaković Vranković u 10,00 sati

Sanja Eter u 10,10 sati

Helena Frigo Bomeštar u 10,20 sati

Kristina Gašparac Orlić u 10,30 sati

Tea Golub u 10,40 sati

Vesna Horvath u 10,50 sati

Nada Horvatović u 11,00 sati

Snježana Ivanković u 11,10 sati

Matko Jasprica u 11,20 sati

Nada Jelavić u 11,30 sati

Vlatkica Jurić u 11,40 sati

Zdenka Jurković u 11,50 sati

Mr. sc. Zorislav Kaleb u 12,00 sati

Elma Kaleb Mamić u 12,10 sati

Edhem Kapetanović u 12,20 sati

Drago Klasnić u 12,30 sati

Dubravka Krakan u 12,40 sati

Andrea Krelja Tovarac u 12,50 sati

Višnja Lazarin u 13,00 sati

Gordana Leš u 13,10 sati

Ljiljana Lovrek Grojzdek u 13,20 sati

Zrinjka Matijević u 13,30 sati

Irena Moćan u 13,40 sati

Marija Nogalo u 13,50 sati

Kristina Orlović u 14,00 sati

Manuela Ostoić Čačinović u 14,10 sati

Diana Pavlečić u 14,20 sati

Katarina Perjanec Prstec u 14,30 sati

 

PETAK, 20. prosinca 2019.

Ljiljana Pirić u 8,30 sati

Tamara Pleše u 8,40 sati

Mladen Profeta u 8,50 sati

Mirela Prstec Batarelo u 9,00 sati

Valerija Radić u 9,10 sati

Jasna Rađenović u 9,20 sati

Marjana Rajić u 9,30 sati

Željka Ravlić – Bubalović u 9,40 sati

Jasnica Rodić u 9,50 sati

Ivanka Romić Ćukušić u 10,00 sati

Damir Romštajn u 10,10 sati

Rajka Rončević – Skočić u 10,20 sati

Karmen Sekso Čolak u 10,30 sati

Marcela Soljačić – Prester u 10,40 sati

Ksenija Stanić u 10,50 sati

Josipa Svetina u 11,00 sati

Iva Šiprak u 11,10 sati

Daniela Šola u 11,20 sati

Ksenija Šupe Vukadinović u 11,30 sati

Ivana Šurjak u 11,40 sati

Vesna Težak – Škrbina u 11,50 sati

Robert Završki u 12,00 sati

Sanja Zec u 12,10 sati