DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Varaždinu i Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu i suce Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.


Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 2. ožujka 2016. i „Narodnim novinama“ broj 87 od 28. rujna 2016.) održat će se 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017. (srijeda, četvrtak i petak), u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Na razgovor se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

29. studeni 2017.

Goranka Barać–Ručević u 8,30 sati

Andreja Boras-Ivanišević u 8,50 sati

Jasna Galešić u 9,10 sati

Slavica Garac u 9,30 sati

Melanija Grgić u 9,50 sati

Željko Horvatović u 10,10 sati

mr. sc. Dražen Jakovina u 10,30 sati

Predrag Jovanić u 10,50 sati

Sanja Katušić-Jergović u 11,10 sati

mr. sc. Senija Ledić u 11,30 sati

30. studeni 2017.

Nevenka Marković u 8,30 sati

Dubravka Matas u 8,50 sati

Snježana Mrkoci u 9,10 sati

Nikola Opatić u 9,30 sati

Senka Orlić-Zaninović u 9,50 sati

mr. sc. Igor Periša u 10,10 sati

mr. sc. Ivica Pezo u 10,30 sati

Marko Pribisalić u 10,50 sati

Biserka Radolović u 11,40 sati

Andrina Raspor Flis u 12,00 sati

Perica Rosandić u 12,20 sati

Željka Rožić Kaleb u 12,40 sati

prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper u 13,00 sati

Jasna Smiljanić u 13,20 sati

1. prosinca 2017.

Mile Soldo u 8,30 sati

Daniela Sukalić u 8,50 sati

Ratko Šćekić u 9,10 sati

Dubravka Šimić u 9,30 sati

Jadranka Travaš u 9,50 sati

Mladen Tvrdeić u 10,10 sati

Ivan Vučemil u 10,30 sati