DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, imenovane na sjednici Vijeća od 11. travnja 2019. i suca Županijskog suda u Splitu, imenovanog na sjednici Vijeća od 25. travnja 2019., održat će se u petak, 31. svibnja 2019., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici i predsjednika Trgovačkog suda u Bjelovaru

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici i predsjednika Trgovačkog suda u Bjelovaru održat će se u četvrtak, 30. svibnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

8. sjednica Državnog sudbenog vijeća

8. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. svibnja 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

7. sjednica Državnog sudbenog vijeća

7. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 16. svibnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Zagrebu i suce Županijskog suda u Velikoj Gorici

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Zagrebu - 2 suca Građanskog odjela i 3 suca Kaznenog odjela te suce Županijskog suda u Velikoj Gorici - 1 sudac Građanskog odjela i 1 sudac Kaznenog odjela (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u srijedu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. svibnja 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb


Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru

 

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u petak, 22. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

 

Na razgovor se, prema abecednom redoslijedu, pozivaju slijedeći kandidati:

Miroslav Borković u 9,00 sati

Štefica Bukvić u 9,10 sati

Sonja Celovec Trivanović u 9,20 sati

Krunoslav Gernhard u 9,30 sati

Mr.sc. Alen Golub u 9,40 sati

Vesna Horvath u 9,50 sati

Snježana Ivanković u 10,00 sati

Ivan Klapšić u 10,10 sati

Ljiljana Košić u 10,20 sati

Jarmilka Kučera-Slivar u 10,40 sati

Sunčica Lovrić u 10,50 sati

Gordana Malvić u 11,00 sati

Zoran Mandić u 11,10 sati

Sanjin Milošević u 11,20 sati

Roberta Pandža u 11,30 sati

Marina Parać Garma u 11,40 sati

Katarina Petrović u 11,50 sati

Ivan Poljak u 12,00 sati

Vesna Sremac Šoštar u 12,10 sati

Renata Šrekais u 12,30 sati

Vesna Šuflaj Šestak u 12,40 sati

Mirjana Tišljar u 12,50 sati

Marijan Vrbančić u 13,00 sati

Suzana Žunić Vukelić u 13,10 sati

Darko Župančić u 13,20 sati