DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / UPUTE ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.

21. sjednica Državnog sudbenog vijeća

21. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., s početkom u 10,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Rijeci (imenovana na sjednici Vijeća od 26. rujna 2019.) i sutkinje Županijskog suda u Varaždinu (imenovana na sjednici Vijeća od 27. rujna 2019.) održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

20. sjednica Državnog sudbenog vijeća

 

20. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 5. prosinca 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


UPUTE ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

.

 

(Kandidati za suce)

1. Lista kandidata koji mogu pristupiti na završni ispit objavit će se na internetskim stranicama DSV-a najkasnije do 29. rujna 2014.

2. Završni ispit sastoji se od pisanog dijela i usmenog dijela. Na završnom ispitu kandidati mogu ostvariti najviše 100 bodova, od čega najviše 40 bodova na pisanom, a najviše 60 bodova na usmenom dijelu.

3. Cilj završnog ispita jest provjeriti u kojoj mjeri je kandidat za mjesto suca stekao znanja i vještine za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje sudačke dužnosti. Tijekom završnog ispita uzima se u obzir program i sadržaj stručnog obrazovanja koje su kandidati pohađali te praktični dio osposobljavanja kandidata.

4. Pisani dio sastoji se od dva dijela, od kojih svaki traje po 60 minuta, a između njih je stanka od 30 minuta.

5. U prvom dijelu pisanog ispita kandidatima će biti predočene dvije hipotetičke situacije, jedna iz kaznenog, a druga iz građanskog prava. Za svaku će se hipotetičku situaciju kandidatima predočiti opis koji može biti popraćen izvacima iz sudskih predmeta ili sažetkom relevantnih okolnosti. Uz hipotetičku situaciju kandidatima će se navesti jedno ili više postupovnih, činjeničnih ili pravnih pitanja na koja bi u svojoj radnji trebali dati odgovor. Cilj ovog dijela pisanog ispita jest provjeriti sposobnost kandidata da analiziraju problem, prepoznaju činjenična i pravna pitanja te pokažu zrelost i sposobnost za odlučivanje u dvojbenim činjeničnim i pravnim situacijama. Svrha ovog dijela ispita nije ocijeniti apstraktno znanje kandidata. Odgovori na svaku od hipotetičkih situacija donose maksimalno 10 bodova.

6. U drugom dijelu pisanog ispita kandidati pišu dva eseja. Jedan od njih je na zadanu temu, a drugu temu kandidati mogu izabrati. Teme eseja su općenite naravi, a barem jedna od tema postavit će pitanja koja su u vezi s obrazovnim cjelinama koje su kandidati pohađali. Cilj ovog dijela ispita je ispitati sposobnost kandidata da samostalno i zrelo zauzimaju stavove o općim pitanjima od interesa za rad pravosuđa, te provjeriti recepciju materije izlagane u okviru programa stručnog osposobljavanja. Svaki od eseja donosi maksimalno 10 bodova.

7. Pisani dio završnog ispita održat će se u Zagrebu, 13. listopada 2014, u zgradi Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, dvorana Galerija, s početkom u 10h. Kandidati pisani dio pišu pod zaporkom, na računalima Pravosudne akademije. Na pisani ispit nije dozvoljeno nositi nikakve knjige, bilješke ili komentare. Eventualno potrebne materijale kandidati će dobiti na licu mjesta.

8. U roku od 30 dana po dovršetku pisanog ispita DSV će u skladu s Pravilnikom ocijeniti pisane radnje te objaviti rezultate na svojim internetskim stranicama. U istom roku objavit će se i raspored usmenog dijela ispita.

9. Usmeni dio ispita provodi se pred članovima Vijeća. Usmeni ispit sastoji se od strukturiranog razgovora s članovima Vijeća. Nakon provedenog razgovora, članovi DSV-a koji provode usmeni dio razmijenit će svoje stavove o kvalitetama i sposobnostima kandidata. Nakon toga, većinom glasova nazočnih članova odlučit će se je li kandidat zadovoljio na usmenom dijelu. Ako je kandidat zadovoljio, dodijelit će mu se 40 bodova. U protivnom, kandidat nije položio završni ispit kao cjelinu jer ne može ostvariti 70 bodova. Ako je donijeta odluka o tome da je kandidat zadovoljio na usmenom dijelu, članovi Vijeća većinom će glasova nazočnih ocijeniti je li kandidat ispodprosječan ili iznadprosječan. Kandidatima koji su ispodprosječni dodijelit će se 5 bodova, a kandidatima koji su iznadprosječni 10 bodova. Nakon toga, svaki će član Vijeća dodijeliti prema svojim dojmovima kandidatu između 0 i 10 bodova. Na prethodno ostvarenu ocjenu kandidata dodaje se prosjek danih bodova članova koji su provodili strukturirani razgovor.