DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Vukovaru i Trgovačkog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za suca Općinskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 130/20 od 25. studenog 2020.) i za suca Trgovačkog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/20 od 10. lipnja 2020.) održat će se u petak, 23. travnja 2021., u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, dvorana 706 - „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednike sudova

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Sisku i predsjednika Upravnog suda u Rijeci održat će se u petak, 23. travnja 2021., u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, dvorana „Vidikovac“ – 706, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Zagrebu (imenovanih na 47. sjednici Državnog sudbenog vijeća) i suca Županijskog suda u Karlovcu (imenovanog na 48. sjednici Državnog sudbenog vijeća) održat će se u četvrtak, 15. travnja 2021., u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.


Odluke DSV-a

Odluke 52. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 52. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 31. ožujka 2021., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 51. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 51. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. ožujka 2021., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 50. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 50. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 25. veljače 2021., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 48. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 48. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. veljače 2021., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 47. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 47. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 28. siječnja 2021., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 46. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 46. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 14. siječnja 2021., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 45. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 45. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. prosinca 2020., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 44. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 44. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 10. prosinca 2020., donesena je slijedeća odluka:

Odluke 43. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 43. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 25. studenoga 2020., donesene su slijedeće odluke:

Odluke 42. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 42. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. studenoga 2020., donesene su slijedeće odluke: