Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

145. sjednica Državnog sudbenog vijeća

145. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 10. i 11.siječnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 10. i 11. siječnja 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

143. sjednica Državnog sudbenog vijeća

143. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 21. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

142. sjednica Državnog sudbenog vijeća

142. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku održat će se u petak, 21. prosinca 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.


Odluka

Državno sudbeno vijeće, odlučujući o stegovnoj odgovornosti suca Prekršajnog suda u Karlovcu, radi stegovnog djela iz članka 62. st. 2. t. 1. a u svezi sa st.3 toč.3 Zakona o Državnom sudbenom vijeću („NN“ 116/10,dalje ZDSV) u stegovnom postupku pokrenutom Zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave Prekršajnog suda u Karlovcu Zvonimira Raucha, broj Su-38/11 od 03. veljače 2011.godine, u sjednici Vijeća održanoj dana 19 svibnja 2011. godine, u nazočnosti prijavljenog suca s braniteljem Hrvojem Bićanićem, odvjetnikom u Ogulinu i podnositelja zahtjeva, nakon usmenog izlaganja tijeka postupka od strane predsjednika Stegovnog vijeća Marka Pribisalića, donijelo je slijedeću

O D L U K U

Prijavljeni sudac MARIO VOJVODIĆ, sudac Prekršajnog suda u Karlovcu,

odgovoran je

što je u jednogodišnjem razdoblju, od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine, bez opravdanih razloga donio broj odluka koji je za 43,45% manji od prosjeka sudaca prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj, odnosno od Okvirnih mjerila za rad sudaca prekršajnih sudova koje je donio ministar pravosuđa dana 20. studenog 1995. godine, Klasa 710-01/95-01/07 Ur broj 514-05-01/1-95-2 i dana 17. veljače 2010.godine Klasa 700-01/08-01/270 Urbroj 514-03-01-10-4,

dakle, donio broj odluka koje je bitno manji od prosjeka suda odnosno Okvirnih mjerila i time neuredno obnašao sudačku dužnost.

čime je ostvario obilježja stegovnog djela iz čl. 62. st. 2 točka 1. a u svezi s st.3. toč.3 Zakona o državnom sudbenom vijeću.

pa mu se temeljem odredbe čl.63. st.1. toč. 2. ZDSV-a izriče stegovna kazna

NOVČANA KAZNA OD 1/3 PLAĆE OSTVARENE U PRETHODNOM MJESECU KROZ 6 (šest) MJESECI