DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 101. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku održat će se u petak, 21. prosinca 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Varaždinu, Županijskog suda u Vukovaru i Upravnog suda u Zagrebu, imenovanih na 140. sjednici DSV te sudaca Općinskog suda u Novom Zagrebu, imenovanih na 138. sjednici DSV, održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018., u 12,00 sati, u dvorani „Vidikovac“ u zgradi Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Varaždinu i Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu i suce Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 101. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 101. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 23. studenog 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za suca Županijskog suda u Vukovaru imenovan je Krešimir Biljan,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Vukovaru

- Za sutkinju Županijskog suda u Varaždinu imenovana je Amalija Švegović,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Varaždinu

- Mirjana Matijanec, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti sa 16. veljače 2018., zbog navršenih 70 godina života,

- Eda Maleš, sutkinja Trgovačkog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 18. siječnja 2018., zbog navršenih 70 godina života,

- Jasna Krajačić, sutkinja Prekršajnog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti sa 16. veljače 2018., na vlastiti zahtjev,

- Stevi Bunčiću, sucu Prekršajnog suda u Sisku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. studenog 2017.

 

Na istoj sjednici donesen je i zaključak slijedećeg sadržaja:

Prijave kandidata, koji su se prijavili na oglase objavljene u „Narodnim novinama“ broj 122/16 (Trgovački sud u Zagrebu, Trgovački sud u Pazinu, Trgovački sud u Zadru, Trgovački sud u Varaždinu, Općinski sud u Dubrovniku, Općinski sud u Karlovcu, Općinski sud u Varaždinu, Općinski sud u Velikoj Gorici i Općinski građanski sud u Zagrebu) te u „Narodnim novinama“ broj 57/17 (Trgovački sud u Splitu, Upravni sud u Zagrebu, Općinski sud u Dubrovniku, Općinski sud u Gospiću, Općinski sud u Novom Zagrebu i Općinski sud u Puli – Pola), a koji u trenutku podnošenja prijava odnosno u trenutku isteka roka za podnošenje prijava nisu ispunjavali uvjet iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, neće se razmatrati.