DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 102. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Novom Zagrebu

Razgovori s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu i suce Općinskog suda u Novom Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/17) održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanog suca Županijskog suda u Zagrebu te sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Karlovc,Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu, imenovanih na 128. sjednici DSV održanoj 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 30. kolovoza 2018., u 13,30 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici DSV 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2018., u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 6. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 102. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 102. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 14. travnja 2014. donesene su slijedeće odluke:

 

- Za suce Županijskog suda u Zadru imenovani su Željko Đerđ i Hrvoje Visković,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Zadru

- Saša Rešetar, sudac Općinskog suda u Osijeku, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13), pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora,

- Josip Popadić, sudac Općinskog suda u Splitu, razriješen je sudačke dužnosti s 14. travnja 2014. sukladno članku 77. stavak 2. točka 3. ZDSV,

- Sutkinji Županijskog suda u Velikoj Gorici Sanji Katušić Jergović produljuje se privremeni rad u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine i to od 16. travnja 2014. ,

- Sutkinja Općinskog suda u Ivanić Gradu - Stalna služba u Čazmi, Mirela Horvatić i sutkinja Općinskog suda u Ivanić Gradu Ivanka Zeman privremeno su upućene na rad u Općinski sud u Bjelovaru, na vrijeme od godinu dana i to od 1. svibnja 2014.

- Sutkinji Prekršajnog suda u Bjelovaru Ružici Pavlović Drmačić produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 24. travnja 2014.,

- Protiv mr. sc. Bariše Gašpara, suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, obustavljen je stegovni postupak,

- Lela Mahić, sutkinja Županijskog suda u Rijeci, razriješena je sudačke dužnosti s 1. lipnja 2014. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu,

- Ljubica Mihalek, sutkinja Općinskog suda u Našicama, razriješena je sudačke dužnosti s 1. srpnja 2014. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu.