DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 105. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 17. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Osijeku održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 11. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 10. svibnja 2018., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 105. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 105. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 8. svibnja 2014. donesene su slijedeće odluke:

 

- Juraj Novak, sudac Županijskog suda u Varaždinu, razriješen je sudačke dužnosti s 1. rujna 2014. na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Marko Rogulja, sudac Općinskog suda u Vukovaru, razriješen je sudačke dužnosti s 18. svibnja 2014. zbog navršenih 70 godina života,

- Anto Janjić, sudac Prekršajnog suda u Virovitici, razriješen je sudačke dužnosti s 13. rujna 2014. zbog navršenih 70 godina života,

- Petar Begović, sudac Prekršajnog suda u Virovitici, razriješen je sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2014. na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Sudac Općinskog suda u Rijeci Tomislav Šimić premješta se u Općinski sud u Zadru s 1. srpnja 2014.