DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 107. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:


Odluke 107. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 107. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 8. veljače 2018., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednicu Općinskog suda u Dubrovniku imenovana je Marijana Capurso Kulišić, od 8. veljače 2018., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Dubrovniku

- Za suce Županijskog suda u Karlovcu imenovani su Elma Kaleb Mamić i Leon Kovačić,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Karlovcu

- Za sutkinju Županijskog suda u Sisku imenovana je Blažena Ereš,

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Sisku

- Sutkinji Prekršajnog suda u Zagrebu Kristini Gašparac Orlić produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od godinu dana, od 20. veljače 2018.,

- Marija Kralj, sutkinja Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Novom Zagrebu, na vrijeme od dvije godine, od 1. ožujka 2018.,

- Tihana Cišper, sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu, na vrijeme od dvije godine, od 1. ožujka 2018.,

- Senka Klarić Baranović, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 25. veljače 2018., zbog navršenih 70 godina života,

- Tamara Dolezil, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, razrješava se sudačke dužnosti s 1. travnja 2018., na vlastiti zahtjev,

- Zlatko Lodeta, sudac Županijskog suda u Varaždinu, razrješava se sudačke dužnosti s 15. travnja 2018., na vlastiti zahtjev,

- mr.sc. Sonja Bulić, sutkinja Općinskog suda u Puli – Pola, razrješava se sudačke dužnosti s 5. ožujka 2018., na vlastiti zahtjev.