DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 107. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 17. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Osijeku održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 11. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 10. svibnja 2018., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 107. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 107. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 8. veljače 2018., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednicu Općinskog suda u Dubrovniku imenovana je Marijana Capurso Kulišić, od 8. veljače 2018., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Dubrovniku

- Za suce Županijskog suda u Karlovcu imenovani su Elma Kaleb Mamić i Leon Kovačić,

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Karlovcu

- Za sutkinju Županijskog suda u Sisku imenovana je Blažena Ereš,

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Sisku

- Sutkinji Prekršajnog suda u Zagrebu Kristini Gašparac Orlić produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od godinu dana, od 20. veljače 2018.,

- Marija Kralj, sutkinja Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Novom Zagrebu, na vrijeme od dvije godine, od 1. ožujka 2018.,

- Tihana Cišper, sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Općinski građanski sud u Zagrebu, na vrijeme od dvije godine, od 1. ožujka 2018.,

- Senka Klarić Baranović, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 25. veljače 2018., zbog navršenih 70 godina života,

- Tamara Dolezil, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, razrješava se sudačke dužnosti s 1. travnja 2018., na vlastiti zahtjev,

- Zlatko Lodeta, sudac Županijskog suda u Varaždinu, razrješava se sudačke dužnosti s 15. travnja 2018., na vlastiti zahtjev,

- mr.sc. Sonja Bulić, sutkinja Općinskog suda u Puli – Pola, razrješava se sudačke dužnosti s 5. ožujka 2018., na vlastiti zahtjev.